Центар за социолошка и антрополошка истраживања

Историја
Одељење за социологију је основано 1957. године. Од 1966. до 1969. године ова научна јединица ради под називом Центар за истраживање друштвених односа, а од 1969. до 2016. године као Центар за социолошка истраживања. Од 2016. године у оквиру Центра је установљена и група за антрополошка истраживања. 

Центром су управљали: др Вуко Павићевић (1958-1960), др Јоже Горичар (1960-1962), др Илија Станојчић (1963-1970 и 1974-1976), др Радослав Ратковић (1970-1971), др Живан Танић (1971-1974), др Владимир Милановић (1976-1979), др Милосав Јанићијевић (1979-1983), др Велимир Томановић (1983-2001), др Марија Парун-Колин (2001-2002), др Слободан Вуковић (2002-2013) и др Милан Брдар (од 2013-2017).

Делатности
У оквиру Центра се реализују фундаментална и примењена истраживања из социологије политике, родних студија, социологије религије, социологије друштвених покрета и студија јавног управљања и јавних политика. Континуирано се раде истраживања дискриминисаног положаја мањинских група; политичке партиципације и репрезентације у парламентарној демократији; карактеристика женског и мушког лидерства; улоге и значаја феминистичког покрета; структуралних промена и трансформације Србије у контексту процеса интеграције у Европску унију и религијских феномена у институционалним и неинституционализованим облицима у постконфликтном друштву. 

Циљеви
Усавршавање метода научноистраживачког рада и проучавање могућности и начина примене научних резултата у пракси, пре свега у изради анализа и студија неопходних за креирање јавних политика.

Организација

Управница
Др Лилијана Чичкарић, научна саветница

Сарадници/сараднице
Др Мирко Благојевић, научни саветник
Др Веселин Митровић, виши научни сарадник
Др Невен Цветићанин, виши научни сарадник
Др Ивана Арсић, научна сарадница
Др Ана Вуковић, научна сарадница
Др Владимир Ментус, научни сарадник
Марко Мандић, истраживач приправник

Одељење за антрополошка истраживања

Сарадници/сараднице
Др Сузана Игњатовић, виша научна сарадница
Др Љубомир Христић, виши научни сарадник
Mр Емилија Миjић, стручна саветница