Ивана Н. Арсић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2017, Аутономни универзитет у Барселони

Поља истраживања

Коегзистенција у мултикултурализму и мултиконфесионализму; акултурација

Садашња истраживања

Нематеријално културно наслеђе; компаративна религија; родни идентитети

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат 2017, Аутономни универзитет у Барселони.

Ивана Н. Арсић је основне (2012) и мастер студије (2013) завршила на Одељењу за класичне науке на Филозофском факултету у Београду. Докторску дисертицију је одбранила 2017. с највишом оценом на odeljenju Ciències de`l Antiguitat i de`l Edat Mitjana, Facultat de Filosofia i Lletres, Universitat Autònoma de Barcelonа, стекавши звање доктора културологије. Током докторских студија је била сарадник на пројектима Министарства економије и дигиталних трансформација Шпаније (Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (MINECO)) и Генералитата Каталоније (Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR)).

Од октобра 2018. је запослена у Центру за социолошка и антрополошка истраживања Институтa друштвених наука у Београду. У звање научног сарадника изабрана је у новембру 2019. у области хуманистичких наука – историја. Учествовала је на међународним и националним научним конференцијама и скуповима где је презентовала свој рад који је истовремено и објављивала како у часописима и зборницима међународног и националног значаја у Србији, тако и у иностранству. Ауторка је једне монографије и коуредница два тематска зборника.

У фебруару 2023. је добила престижни грант Марија Склодовска Кири (HORIZON – Marie Skłodowska – Curie Actions (MSCA)-2022-PF-01-01) за свој пројекат CONVERSAS који ће у наредне две године (2023-2025) бити реализован на Универзитету Помпеу Фабра (Universitat Pompeu Fabra) у Барселони.

Стипендије, грантови

  • 2023–2025. индивидуална постдокторска стипендија Марија Склодовска-Кири, Универзитет Помпеу Фабра (Барселона)
  • 2014–2015. Стипендија за писање докторске дисертације на каталонском и енглеском језику (Servei de Llengües, Universitat Autònoma de Barcelona).

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content