Поља истраживања

Субјективни индикатори квалитета живота; вредносне оријентације

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2017.

Као стипендиста Министарства просвете од 2011. био сарадник на пројекту у Институту за социолошка истраживања у Београду. Од 2012. је истраживач у Институту друштвених наука. Докторску дисертацију из економске социологије је одбранио 2017. на Одељењу за социологију Филозофског Факултета Универзитета у Београду.

Током 2019. је као гостујући истраживач боравио на Универзитету Комплутенсе у Мадриду, на Факултету политичких наука и социологије.

Од 2023. је национални координатор Европског друштвеног истраживања (European Social Survey) у Србији.

Поседује вишегодишње искуство у дизајнирању истраживања (конструкција упитника, узорковање), прикупљању, хармонизацији, анализи квантитативних и квалитативних података, као и припреми аналитичких извештаја.

Учествовао је у спровођењу већег броја истраживачких пројеката и био руководилац неколико пројеката, међу којима и “Enhancing Human Rights Protection for Detained and Sentenced Persons in Serbia” (European Council).

Унесите појам претраге
Skip to content