Нена A. Васојевић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2019, Универзитет у Београду

Чланица Комисије за вредновање научноистраживачких резултата истраживача Института друштвених наука

Чланица Тима за спровођење трансформације Института друштвених наука

Поља истраживања

Социологија образовања; миграционе студије; историја науке

Садашња истраживања

Академска мобилност; привремене миграције студената; (ре)конструкција идентитета

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат 2019, Универзитет у Београду.

Нена А. Васојевић завршила је средње образовање у Крагујевцу. Године 2007. уписала је студије  на Факултету педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. Дипломирала је 2011. и уписала је мастер студије које је завршила пре рока у јануару 2012. Докторске мултидисциплинарне студије уписала је 2012. на Универзитету у Београду, смер Историја и филозофија природних наука и технологије. Као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2014. била је сарадница на пројекту у Институту „Михајло Пупин”, Центар за истраживање и развој науке и технологије. Од јануара 2015. до марта 2017. била је ангажована као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја на пројекту Иновационог центра Машинског факултета у Београду. Од марта 2017. запослена је као истраживач сарадник у Иновационом центру Машинског факултета у Београду.

Докторску дисертацију „Примена људских ресурса: утицај стипендиста који су се школовали у иностранству на развој Србије“ одбранила је у јануару 2019. на Универзитету у Београду. Од децембра 2021. године запослена је у Институту друштвених наука, Центар за социолошка и антрополошка истраживања. Објавила је већи број радова у часописима и зборницима међународног значаја, као и водећим часописима националног значаја и учествовала на више међународних научних скупова.

Ангажована је на научноистраживачком пројекту „Међународне миграције студената у контексту Србије и (ре)конструкција идентитета: Кључна питања и елементи за јавне политике“ који подржава Фонд за науку Републике Србије; носилац пројекта је ИДН. На наведеном пројету ангажована је и као руководилац радног пакета.

Ангажована је у Центру за социолошка и антрополошка истраживања на истраживачким програмима: „Вредносни аспекти безбедности у образовно-васпитном систему (2023–2024)“ као руководилац пројектног задатка Образовне димензије истраживања и „Индивидуална и друштвена релевантност религије у савременој Србији (2023–2024)“ као руководилац пројектног задатка Образовање и религија.

Од 2022. године члан је радне групе (WP5) у оквиру COST Actиon CA21143 TraFaDy, „Динамика транснационалних породица у Европи”.

 

Стипендије, грантови

  • 2014–2017. стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја
  • 2007–2012.  стипендиста Министарства просвете и науке
  • 2022. грант за истраживачки пројекат у оквиру позива „Дијалог промене“, Београдска отворена школа

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content