Милица Јанковић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Поља истраживања

 рецепција Библије у хришћанским заједницама у Србији; мање хришћанске заједнице у Србији; религија у српском друштву; варијанте Библије

Садашња истраживања

рецепција Библије у хришћанским заједницама у Србији; мање хришћанске заједнице у Србији

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: мастер, 2020.

Милица Јанковић завршила је основне академске студије на Одељењу за класичне науке Филозофског факултета Универзитета у Београду 2019. године, са просечном оценом 8,96. На истом факултету завршила је наредне године и мастер академске студије с просеком 9,43, чиме  је  стекла звање мастер класичног филолога, одбранивши тезу „Терминологија нетрпељивости: преводилац Јероним о својим критичарима“.

Од 2020. до 2024. године радила је као наставник класичних језика у Карловачкој гимназији, а у октобру 2023. године уписала је докторске академске студије на Филозосфком факултету у Београду у намери да  прошири тематски оквир својих дотадашњих научних интересовања, која су се махом тицала превођења Библије, и успостави сарадњу и с Одељењем за антропологију и етнологију.

Од марта 2024. године ради као истраживач-приправник у Центру за социолошка и антрополошка истраживања Института за друштвене науке.

Педагошки рад

наставник у Карловачкој гимназији, 2020-2024.

Унесите појам претраге
Skip to content