Поља истраживања

Општа социологија, социологија и друге научне дисциплине

Садашња истраживања

Општа социологија, социологија и друге научне дисциплине

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2019, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Завршила је основне, мастер и докторске студије социологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду где је почела да се бави истраживањем друштвених феномена. 

Научноистраживачки рад Ане Вуковић обухвата теоријска и емпиријска истраживања различитих појава из социолошког угла. Током досадашњег рада самостално је организовала и реализовала више емпиријских (квалитативних и квантитативних) истраживања. 

До сада истраживане појаве обухватају: општу социологију, социологију политике, друштвену историју и повезаност социологије са другим научним дисциплинама. Учествовала је на пројектима Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и на научним скуповима и конференцијама у земљи и иностранству.

Најважније публикације

 

Унесите појам претраге
Skip to content