Јелена Ризнић

Година стицања највишег степена стручне спреме

мастер 2021, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

Публикације

Поља истраживања

Феминистичка теорија; насиље над женама; радна и репродуктивна права жена; социологија политике; економска социологија

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: мастер 2021, Филозофски факултет, Универзитет у Београду.

Основне академске студије социологије уписала је 2016. на Филозофском факултету у Београду. Током студија учествовала је на неколико истраживачких пројеката Института за социолошка истраживања, као и у организацији конференције „Феминизам и левица – некад и сад“. Била је коуредница темата часописа Антропологија 2020. који је био посвећен односу између феминизма и левице.

Дипломирала је 2020. године као студенткиња генерације, а исте године започела је мастер студије социологије на Филозофском факултету у Београду.

Докторске академске студије социологије на истом факултету уписала је 2021. године. Током студија два пута била је стипендисткиња Фонда за младе таленте Републике Србије.

Стипендије, грантови

  • Стипендисткиња Фонда за младе таленте Републике Србије 2020. и 2021.

Најважније публикације

  • Ризнић, Јелена (2020) Феминистичка разумевања сурогат материнства, Антропологија 20, 1–2: 233–248.
  • Ризнић. Ј (2022) Жена, мајка, радница: утицај неолибералног облика капиталистичке регулације на радна и репродуктивна права жена у Србији. У: Н. Анђелковић, Б. Вранић (ур.) Друштвена правда у посткомунистичким друштвима (227–247), Београд: Удружење за политичке науке Србије.
Унесите појам претраге
Skip to content