Његош Вујадиновић

Година стицања највишег степена стручне спреме

мастер, 2021.

Публикације

Поља истраживања

Теологија; социологија религије; постструктуралистичке теорије; студије рода

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: мастер, 2021.

Његош Вујадиновић рођен је 1997. године у Зворнику. Основне академске студије теологије уписао је на Православном богословском факултету 2016. године, а дипломирао 2020.

Наредне, 2021. године, успјешно је одбранио тему мастер рада под насловом „Проблем полности у теологији Светог Григорија Ниског“. Докторске академске студије социологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду уписао је 2022. године. Током студија био је стипендиста Фонда за младе таленте Републике Србије.

У центру његовог истраживачког интересовања налази се однос теологије и родности, постструктуралистичко схватање моћи као и социологија религије.

Стипендије, грантови

  • Стипендија Фонда за младе таленте Републике Србије
Унесите појам претраге
Skip to content