Поља истраживања

Културна политика и политичка култура; aнтрополошке теорије; друштвене теорије; економски идентитети

Садашња истраживања

Пројект „Индивидуална и друштвена релевантност религије у савременој Србији“

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2011.

Љубомир Христић дипломираo је 2004. по убрзаној процедури, након само две године студија као студент генерације Филозофског факултета у Београду са просеком 9.81 на Одељењу етнологије и антропологије. Магистарски рад из области културне антропологије одбранио је 2006. године (просек на магистарским студијама 10), а докторску тезу о културној конструкцији граница 2011. на Филозофском факултету у Београду (просек на докторским студијама 10).

Учествовао је на бројним конференцијама из области друштвених и хуманистичких наука (у Немачкој, Ирској, Швајцарској, Грчкој). Објавио је шест монографија, те радове у референтним домаћим и међународним пуликацијама из друштвено-хуманистичких дисциплини. Ужа област интересовања су културна политика, политичка култура, економски идентитети.

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content