Centar za ekonomska istraživanja

Istorija
Centar za ekonomska istraživanja (CEI), osnovan je 1957. godine kao odeljenje za ekonomske nauke. CEI su upravljali: dr Voja Rakić (1958-1961), dr Zoran Pjanić (1962-1964), dr Ivan Maksimović (1965-1966), dr Smiljan Jurin (1966-1968), dr Milivoje Trklja (1969-1973), dr Mirko Jamnik (1974-1982), dr Milan Šojić (1982-1990), dr Danilo Šuković (1990-2015), dr Predrag Petrović (2015-2021) i dr Predrag Jovanović (od 2021).

Delatnost
Rad CEI se odnosi kako na teorijska i empirijska istraživanja, tako i na proučavanje ekonomske stvarnosti u Srbiji. Teorijska istraživanja se odnose na sistem otvorene slobodne tržišne privrede, tranziciju, globalizaciju, regionalni razvoj, tržište rada i ekonomske nejednakosti, upravljanje ljudskim resursima, međunarodnu ekonomiju. Primenjena istraživanja su usmerena na programe, metode, modele privatizacije, procene vrednosti kapitala, investicione programe, biznis planove, analize regionalnog razvoja, analize tržišta rada i ekonomskih nejednakosti, siromaštvo i socijalnu politiku. 

Ciljevi
Ciljevi CEI se odnose na sprovođenje istraživanja u različitim oblastima ekonomskih nauka: tržište rada i ekonomske nejednakosti, siromaštvo, nezaposlenost, spoljnotrgovinska politika, analiza platnog bilansa, devizni kursevi, upravljanje ljudskim resursima, ekonomska politika i razvoj, finansijska stabilnost. Jedan od ciljeva se odnosi i na permanentno stručno usavršavanje istraživača i podsticanje kreativnosti i inovativnosti u svim oblastima istraživanja. Analize, studije i projekti se sprovode u cilju sveobuhvatnog razumevanja savremenih ekonomskih problema i podsticanja ekonomskog rasta.

Organizacija

Upravnik
Dr Predrag Jovanović, naučni savetnik

Saradnici
Dr Slavoljub Vujović, naučni savetnik
Dr Predrag Petrović, naučni savetnik
Dr Sanja Filipović, naučna savetnica
Dr Jelena Zvezdanović Lobanova, naučna saradnica
Dr Marijana Maksimović, naučna saradnica
Dr Ivana Ostojić, naučna saradnica
Vasko Kelić, istraživač pripravnik