Предраг Јовановић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Управник Центра за економска истраживања, научни саветник, ванредни професор

Поља истраживања

Управљање и организација у јавном сектору, институције, привредни развој и реструктурирање привреде, конкурентност, кластери и индустријски развој, хартије од вредности, јавне набавке (секторска политика, „зелене“ набавке, Е-набавке) 

Садашња истраживања

Циркуларна економија, дигитализација, управљање људским ресурсима и мотивација, бихевиорална економија, одрживи развој, тржиште рада и миграције, „паметни” градови 

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме докторат, 1992. 

Предраг Јовановић ради у Институту друштвених наука од 2001. где је стекао звање научни саветник. У периоду децембар 2001. – август 2002. био је председник Савета за борбу против корупције, саветодавног тела Владе Републике Србије. Такође је у периоду јануар 2001. – август 2002. био оснивач и први председник „Транспарентности Србија”, огранка највеће глобалне организације зе борбу против корупције.

Јовановић је био директор Управе за јавне набавке од 2002. до 2018. године. За остварене резултате у области унапређења јавних набавки награђен је признањем „Личност године” од Организације за међународну безбедност и сарадњу (ОЕБС) 2009. године. За допринос сузбијању корупције награђен је признањем америчке амбасаде „Everyday Hero“ 2006.    

Од 2016. године предаје на Факултету организационих наука, Универзитет у Београду на мастер академским студијама “Менаџмент јавног сектора” у звању ванредног професора са десет процената радног времена. 

Чланство у професионалним организацијама: 

  • Европско удружење за истраживања економике индустрије (European Association for Research in Industrial Economics – EARIE)
  • Удружење професионалца у јавним набавкама (УПЈН)
  • Друштво економиста Београда (ДЕБ)

Педагошки рад

Ванредни професор на Факултету организационих наука, Универзитет у Београду

Најважније публикације 

Унесите појам претраге
Skip to content