Иван Николић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Поља истраживања

Економска политика, развој и привредни систем, макроекономско окружење, међународна економија

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: 2014.

Иван Николић (1975. Београд), од марта 2024. је запослен у ИДН-у.  На Економском факултету Универзитета у Београду дипломирао је, магистрирао и докторирао, одбранивши 16. јануара 2014. докторску дисертацију: „Ефекти приватизације на перформансе индустријских предузећа у Србији“. Током 2001. завршио је курс Института ММФ-а „Финансијско програмирање и политика”. Борави на стручном усавршавању у САД (2006) и НР Kини (2011. и 2015).

Радну каријеру започео је 2002. у Институту економских наука. Од 2004. радио је у Економском институту, најпре као истраживач сарадник, а од 2014. као директор за научноистраживачки развој.

Од 2012. до 2024. био члан је Савета гувернера Народне банке Србије, а од 2015. члан је Одбора за ревизију НБС-а.

Од 2003. је коаутор, а од 2017. и уредник стручног билтена „Макроекономске анализе и трендови – МАТ“, јединствене месечне публикације из области макроекономских истраживања.

Учествовао је у изради и/или руковођењу више од 70 пројеката, од којих многи имају стратешки национални и регионални значај. На пример: „Акциони план за спровођење Стратегије индустријске политике Републике Србије 2021-2030“ (Министарство привреде); „Праћење ефеката спровођења наменских трансфера у социјалној заштити“ (Републички секретаријат за јавне политике ПЕРФОРМ, 2018); „Посткризни модел економског раста и развоја Србије 2011–2020.“ (USAID, 2010); „Стратегија развоја Републике Српске“ (ЕИ Бањалука, 2010); „Економски положај индустријских грана и пројекције раста 2011-2020 у Републици Србији“ (Министарство привреде); „Израда система раног упозорења на могућност избијања валутне и финансијске кризе у Србији“ (НБС, 2008); „Могући начини реструктурирања индустрије Србије” (UNCTAD, 2007); „Национална стратегија привредног развоја 2006–2012.”; „Национална стратегија Србије за приступање СЦГ Европској унији“ (2005); „Аналитичко-информативне подлоге за преговоре СЦГ са ЕФТА“ (Министарство за економске односе са иностранством, 2004); „Конкурентност привреде Србије“ (Институт Џеферсон и НБС, 2003).

Од 18. 10. 2021. као представник Републике Србије учествује у раду и Комитета за управљање COST акцијом CA20112 – PlatfoRm OF policy Evaluation community for improvED EU policies and Better ACKnowledgement.

Чланство у професионалним организацијама

  • Друштво економиста Београда
  • Савез економиста Србије

Педагошки рад

  • Дипломатска академија (2022–), Министарство спољних послова Републике Србије, курс „Основи уставног, политичког и економског уређења Републике Србије“
  • Бивши предавач на Београдској отвореној школи и Факултету за банкарство, осигурање и финансије

Најважније публикације

  • Николић, Иван (2023). Економија Србије праћена оптиком МАТ-а у периоду 2000-2012, Економски институт, Београд.
  • Николић, Иван (2023). Економија Србије праћена оптиком МАТ-а у периоду 2013-2020, Економски институт, Београд.
  • Николић, Иван (2023). Економија Србије праћена оптиком МАТ-а у периоду 2020-2023, Економски институт, Београд.
  • Nikolić, Goran & Nikolić, Ivan (2023). Can Structural Indicators of Trade Explain Why EU Candidate Countries Are Integrating Slowly? Eastern European Economics. DOI: 10.1080/00128775.2023.2219243
  • Maksimović, Marijana & Nikolić, Ivan (2024), The Impact of Migratory Movements on The Labor Market in The Western Balkans Countries, Stanovništvo (2024): 1-19. DOI: 10.59954/stnv.531
Унесите појам претраге
Skip to content