Сања Филиповић

Година стицања највишег степена стручне спреме

2020.

Чланица Тима за спровођење трансформације Института друштвених наука

Поља истраживања

Макроекономија; економске политике и одрживи развој

Садашња истраживања

Социоекономски ефекти зелене транзиције; међународни економски односи Србије са Кином и ЕУ.

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2008, Економски факултет, Унивезитет у Београду

Сања Филиповић је научни саветник у Институту друштвених наука и редовни професор Универзитета Сингидунум. У периоду 2002–2020. године радила је у Економском институту као руководилац пројеката и виши научни сарадник у Центру за макроекономска истраживања. Универзитетски је професор од 2008. године и предаје на основним, мастер и докторским студијама.

Поседује значајно искуство у управљању и раду на пројектима. Радећи на више од 80 пројеката, учествовала је у свим фазама пројектног процеса укључујући: дефинисање и развој пројектних идеја, планирање буџета, примену различитих методологија истраживања, реализацију, мониторинг и евалуацију. Радила је на неколико националних стратешких докумената, јавних политика и студија. Поред тога, сарађивала је са међународним институцијама и радила је у тимовима међународних експерата.

Неки од недавно реализованих пројеката на којима је учествовала као руководилац или члан пројектног тима јесу и следећи: „Enabling the Energy Union through understanding the drivers of individual and collective energy choices in Europe“ (EC, Horizon 2020); „Electrical Energy Markets and Engineering Education“ (EC, Erazmus K2); „Public Sector Development“ (GIZ); „Sustainable Growth and Employment in Western Balkan countries“ (GIZ, Open Regional Fund South East Europe); „Analysis of the regulatory framework for entrepreneurs focusing on the three most potential sectors, proposing simplified procedures for young entrepreneurs“ (Swiss Development Agency, PEFORM project); „Competitiveness and New Industrial Policy project“ (EC, OECD); „Designing an Industrial Policy Toolkit for the Western Balkans and Turkey“ (OECD); „CEFTA Trade Agreement: Elimination of Non-Tariff Barriers“ (EC, OECD).

Објавила је више од 100 библиографских јединица, укључујући седам књига и преко тридесет радова у водећим међународним научним часописима листираним у WoS-у.

Чланица је „EU Energy Poverty Observatory group“ и координатор радне групе Националног конвента o Европској унији која у процесу преговора са ЕУ прати преговарачко поглавље 20 (Индустријска политика и предузетништво).

Стипендије, грантови

Три године стипендиста универзитета током основних студија

Педагошки рад

  • Од 2016. редовни професор на Универзитету Сингидунум, Факултет пословне економије
  • Ментор за више од сто завршних дипломских радова, више од 50 мастер радова и четири докторске дисертације

Најважније публикације

 

Репозиторијум

http://iriss.idn.org.rs/view/creators_iries/Filipovi==0107,_Sanja.html

Унесите појам претраге
Skip to content