Васко Келић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Публикације

Поља истраживања:

људски развој, привредни раст, фискална политика, социоекономске неједнакости, зелена економија, теорија правде,

Садашња истраживања

Детерминанте инклузивног привредног раста у Србији, утицај социоекономских разлика на зелену транзицију

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме 2020.

Васко Келић рођен је у Београду 1996. године. Године 2015. уписао је, а 2019. завршио основне студије филозофије на Филозофском факултету Универзитета у Београду. У току студија специјализовао се за области етике и политичке филозофије, с посебним акцентом на теорију дистрибутивне правде. 

На Централноевропском универзитету у Будимпешти је 2020. године завршио мастер студије филозофије и одбранио мастер тезу о утицају броја људи на које се наши поступци односе на моралност тих поступака. На крају студија му је додељена Награда за изванредно достигнуће у оквиру студија као најуспешнијем студенту у генерацији.

Од новембра 2022. године похађа докторске студије из економије на Економском факултету Универзитета у Београду. У оквиру докторских истраживања специјализује се за истраживање инклузивног привредног раста и феномена који утичу на његова кретања.

Најважније публикације 

  • Zarić Siniša & Kelić Vasko (2022) “The Irresistible Ease of Making an Index: What We Learn from NGI?”, Knowledge – International Journal 52, 1, 15–20. 
  • Келић Васко (2018) „Минимална држава и права не-људских животиња”, Филозофске студије 33, 34, 27–36. 

Линкови ка мултимедији

Довољна задовољеност људских капацитета као приступ проблему правде 

Унесите појам претраге
Skip to content