Славољуб Вујовић

Година стицања највишег степена стручне спреме

2005

Поља истраживања

Туризам; међународна економија; финансије; фискална економија.

Садашња истраживања

Социоекономске неједнакости и социодемогрфске варијабле као проблеми и фактори решавања проблема економских криза; одржив развој и зелена транзиција.

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2005.

Славољуб М. Вујовић (1967. Засада, Херцеговина), стално је запослен у ИДН у Београду у звању научног саветника.  На Универзитету у Београду, на Економском факултету, дипломирао и магистрирао, и докторирао на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду.

Државни – стручни испит за рад у државним органима, положио у Министарству правде Републике Србије у Београду, 1996. године. Од 1994. до 2002. радио је у Републичкој управи јавних прихода Републике Србије у Београду на одговорним и руководећим пословима.

Од 2002. до 2009. радио је у просвети, а од октобра 2009 године ради у Економском институту у Београду где је био и члан Борда директора, директор за научноистраживачки развој и председник Научног већа института.

Члан Научног друштва Аграрних економиста Балкана и Друштва економиста Београда.

Самостално и у сарадњи с другим ауторима, у земљи и иностранству, објавио је више од 140 библиографских јединица, међу којима и девет уџбеника и пет монографија националног значаја, затим, одржао бројна предавања на семинарима, научним и другим скуповима, био председник научних и организационих одбора више скупова, члан уређивачког одбора и рецензент у три међународна часописа: Новые технологии/New technologies, Русија-Мајкоп; Journals International Business Research Canada и Journal of Business and Management Sciences, SAD; рецензент више монографских публикација националног и међународног значаја.

Био је ментор, председник и члан комисија за оцену и одбрану бројних докторских дисертација.

У периоду 1991–1994, као председник Удружења студената “Јован Дучић” из РС у Београду, објавио је бројне текстове у недељнику Јавност РС, а касније и у дневним листовима Борба и Политика.

Повремено објављује прилоге код на сајтовима Наука и култура и Искра – светла страна света.

Чланство у професионалним организацијама

 • Друштво економиста Београда
 • Удружење туризмолога Србије
 • Научно друштво аграрних економиста Балкана

Педагошки рад

 • 2002–2006 Виша школа (предавач) и Факултет (асистент)
 • 2006–2008 доцент
 • 2008– ванредни професор

Најважније публикације

 • Вујовић, Славољуб (2008), Материјална основа туризма – стварање материјалне основе нове туристичке дестинације; монографија. Институт за економику пољопривреде, Београд.
 • Славољуб Вујовић (2018). Туризам у светлу економије, Економски институт, Београд.
 • Славољуб Вујовић, Вујић Ненад, Премовић Јелена, Калинић Марија (2021), Local community attitude toward tourism development in capital cities: example of Belgrade, Business Economics, 69, 1–2, 41–54.
 • Славољуб Вујовић, Душица Цвијановић, Ненад Вујић (2020), The influence of diet habits, on what, how, how much and for whom to produce in the agricultural sector of Serbia?, Agricultural economics, 67, 4, 205–1216.
 • Славољуб Вујовић, Ненад Шаренац, Јелена Премовић (2021). Пандемија ковид 19 и економско-социјалне неједнакости у Земљама Западног БалканаМеђународни научни скуп ЕКОМ 2021 Значај мини Шенгена за евроинтеграције Западног Балкана, Економски факултет Косовска Митровица, 214–228.
Унесите појам претраге
Skip to content