Центар за економска истраживања

Историја
Центар за економска истраживања (ЦЕИ), основан je 1957. године као одељење за економске науке. ЦЕИ су управљали: др Воја Ракић (1958-1961), др Зоран Пјанић (1962-1964), др Иван Максимовић (1965-1966), др Смиљан Јурин (1966-1968), др Миливоје Тркља (1969-1973), др Мирко Јамник (1974-1982), др Милан Шојић (1982-1990), др Данило Шуковић (1990-2015), др Предраг Петровић (2015-2021) и др Предраг Јовановић (од 2021).

Делатност
Рад ЦЕИ се односи како на теоријска и емпиријска истраживања, тако и на проучавање економске стварности у Србији. Теоријска истраживања се односе на систем отворене слободне тржишне привреде, транзицију, глобализацију, регионални развој, тржиште рада и економске неједнакости, управљање људским ресурсима, међународну економију. Примењена истраживања су усмерена на програме, методе, моделе приватизације, процене вредности капитала, инвестиционе програме, бизнис планове, анализе регионалног развоја, анализе тржишта рада и економских неједнакости, сиромаштво и социјалну политику. 

Циљеви
Циљеви ЦЕИ се односе на спровођење истраживања у различитим областима економских наука: тржиште рада и економске неједнакости, сиромаштво, незапосленост, спољнотрговинска политика, анализа платног биланса, девизни курсеви, управљање људским ресурсима, економска политика и развој, финансијска стабилност. Један од циљева се односи и на перманентно стручно усавршавање истраживача и подстицање креативности и иновативности у свим областима истраживања. Анализе, студије и пројекти се спроводе у циљу свеобухватног разумевања савремених економских проблема и подстицања економског раста.

Организација

Управник
Др Предраг Јовановић, научни саветник

Сарадници
Др Славољуб Вујовић, научни саветник
Др Предраг Петровић, научни саветник
Др Сања Филиповић, научна саветница
Др Јелена Звездановић Лобанова, научна сарадница
Др Маријана Максимовић, научна сарадница
Др Ивана Остојић, научна сарадница
Васко Келић, истраживач приправник