Центар за правна истраживања

Историја
Центар за правна истраживања (ЦПИ), део је Института од његовог оснивања, дакле од 1957. године. Његовим радом су управљали: академик Јован Ђорђевић (1958-1962), академик Љубомир Тадић (1962-1965), др Димитрије Продановић, (1965-1970 и 1985-1989), др Славољуб Поповић (1970-1973), др Светислав Аранђеловић (1974-1980), др Љиљана Ђуровић (1980-1984), др Мијат Дамјановић (1990-1992), др Љиљана Круљ (1992-2000), а затим др Зорица Мршевић (2000-2008).

Делатност
ЦПИ континуирано унапређује изучавање правне науке и позитивног права кроз проучавање проблема у вези са владавином права, људским правима, савременим правним тенденцијама у свету. Делатност ЦПИ је од интереса за развој правног система Србије, јер се у њему прати и проучава развој како правних институција Републике Србије, тако и упоредноправних система европских и других држава. Последњих година, ЦПИ је развио истраживања медицинског, здравственог, еколошког права, родних студија, равноправности полова и феномена насиља. Истраживање у области медицинског права и родних студија, чине ЦПИ препознатљивим и референтним у научној и стручној јавности.

Циљеви
Упоредна истраживања, праћење научних праваца, и стално унапређење правне науке у Србији, како са становишта тимског, пројектног рада, тако и индивидуалног истраживачког рада. Центар дефинише и обрађује релевантне научне области из домена цивилног, медицинског, и јавног права са посебним освртом на важеће стандарде људских права у тим областима. Центар обликује научне кадрове као део научног и високо-образовног процеса и публикује значајан број научних радова.

Организација

Управница
Др Хајрија Мујовић, научна саветница

Сарадници/сараднице
Др Марко Миленковић, виши научни сарадник
Др Марта Сјеничић, виша научна сарадница
Др Мирјана Докмановић, научна сарадница
Др Ранко Совиљ, научни сарадник
Др Сања Стојковић-Златановић, научна сарадница
Софија Николић Попадић, истраживачица сарадница
Јагода Дрљача, истраживачица приправница