Центар за правна истраживања

Историја
Центар за правна истраживања (ЦПИ), део је Института од његовог оснивања, дакле од 1957. године. Његовим радом су управљали: академик Јован Ђорђевић (1958-1962), академик Љубомир Тадић (1962-1965), др Димитрије Продановић, (1965-1970 и 1985-1989), др Славољуб Поповић (1970-1973), др Светислав Аранђеловић (1974-1980), др Љиљана Ђуровић (1980-1984), др Мијат Дамјановић (1990-1992), др Љиљана Круљ (1992-2000), а затим др Зорица Мршевић (2000-2008).

Делатност
ЦПИ континуирано унапређује изучавање правне науке и позитивног права кроз проучавање проблема у вези са владавином права, људским правима, савременим правним тенденцијама у свету. Делатност ЦПИ је од интереса за развој правног система Србије, јер се у њему прати и проучава развој како правних институција Републике Србије, тако и упоредноправних система европских и других држава. Последњих година, ЦПИ је развио истраживања медицинског, здравственог, еколошког права, родних студија, равноправности полова и феномена насиља. Истраживање у области медицинског права и родних студија, чине ЦПИ препознатљивим и референтним у научној и стручној јавности.

Циљеви
Упоредна истраживања, праћење научних праваца, и стално унапређење правне науке у Србији, како са становишта тимског, пројектног рада, тако и индивидуалног истраживачког рада. Центар дефинише и обрађује релевантне научне области из домена цивилног, медицинског, и јавног права са посебним освртом на важеће стандарде људских права у тим областима. Центар обликује научне кадрове као део научног и високо-образовног процеса и публикује значајан број научних радова.

Организација

Управница
Др Хајрија Мујовић, научна саветница

Сарадници/сараднице
Др Марта Сјеничић, научнa саветница
Др Марко Миленковић, виши научни сарадник
Др Мирјана Докмановић, научна сарадница
Др Софија Николић Попадић, научна сарадница
Др Ранко Совиљ, научни сарадник
Др Сања Стојковић-Златановић, научна сарадница