Анђелија Стевановић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Публикације

Поља истраживања

Међународно јавно право; међународно хуманитарно право; међународно право људских права; право међународних организација

Садашња истраживања

Oбичајно међународно хуманитарно право

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: мастер, 2022.

Анђелија Стевановић (1997) Правни факултет Универзитета у Београду уписала 2016. године и дипломирала 2020. са просечном оценом 9,50. Током студирања била је три године стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, једну годину стипендиста Правног факултета Универзитета у Београду и једну годину стипендиста Фонда за младе таленте. Носилац је похвалница за изузетан успех током све четири године студирања.

Мастер студије уписала је на истом факултету октобра 2020, на међународноправном модулу, а мастер рад на тему „Обичајно међународно хуманитарно право кроз рад Комитета Црвеног крста“ успешно је одбранила 2022. Исте године уписала је докторске студије на Правном факултету, на међународноправном модулу.

Током мастер студија обавила је приправнички стаж у адвокатским канцеларијама ЗАК Воркапић Мићуновић, ЗАК Јукић Мустецић и адвокатској канцеларији Катарина Радовић. Говори енглески језик, а служи се француским и шпанским језиком.

Стипендије, грантови:

  • Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја 2017, 2018, 2021.
  • Стипендија Правног факултета Универзитета у Београду 2019.
  • Стипендија Фонда за младе таленте, Доситеја 2020.
Унесите појам претраге
Skip to content