Александра Бијељац

Година стицања највишег степена стручне спреме

мастер, 2022.

 

 

Публикације

Поља истраживања

Управно право; управно процесно право; еколошко право; право климатских промена.

Садашња истраживања

Право климатских промена.

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: мастер, 2022.

Основне академске и мастер академске студије завршила је на Правном факултету Универзитета у Београду.

Новембра 2022. године, на истом факултету уписала је докторске академске студије, под менторством проф. др Мирјане Дреновак-Ивановић. Истраживање је посвећено управноправној научној области са посебним фокусом на Право климатских промена и Еколошко право.

Учествовала је на такмичењу (симулација суђења) „Осуди дискриминацију“ које је организовано од Поверенице за заштиту равноправности Републике Србије. Са својим тимом стигла је до последњег стадијума такмичења.

У току студија, похађала је школу Еколошког права, курсеве и семинаре на тему Еколошког права и Права климатских промена, као и правну клинику из Избегличког права и права на азил. Успешно је завршила и курс Технике тумачења права у организацији Правног факултета Универзитета у Београду.

Добитница је Похвалнице за постигнут одличан успех у учењу и стицању знања на основним студијама Правног факултета Универзитета у Београду. Добитница је стипендије Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Од страних језика, говори енглески и шпански језик.

Стипендије, грантови

Стипендија Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Најважније публикације

Бијељац, Александра, A. Изазови и развој уређења климатских промена: Да ли је дошло до конституисања самосталне гране права климатских промена на нивоу унутрашњег права?. У Мирјана Дреновак-Ивановић (прир.) Зборник радова представљених на националној конференцији „Утицај еколошког acquis-ја на развој еколошког права у Србији“. Београд, Правни факултет Универзитета у Београду, стр. 85–103.

Унесите појам претраге
Skip to content