Марта Сјеничић

Година стицања највишег степена стручне спреме

2021.

Управница Центра за правна истраживања

Поља истраживања

Медицинско и здравствено право; право социјалне заштите

Садашња истраживања

Правна регулатива у сфери ретких болести; нацрт подзаконске регулативе о храни за одојчад и малу децу; приступ осетљивих друштвених група услугама здравствене и социјалне заштите; давање оцене и мишљења о квалитету и подобности за акредитацију програма обуке у социјалној заштити; предавања у области медицинског и здравственог права и права социјалне заштите

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2010.

Др Марта Сјеничић рођена је априла 1969. године у Београду, где је стекла основно и средње образовање. После завршене Друге београдске гимназије, 1987. године, уписала се на редовне студије Правног факултета Универзитета у Београду. Дипломирала је априла 1992. године и исте године уписала последипломске студије грађанскоправног смера Правног факултета у Београду. Истовремено је почела да ради као адвокатски приправник. Године 1994. је положила правосудни испит.

У току последипломских студија Марта Сјеничић је 2002. одбранила магистарску тезу под насловом „ХИВ зараза и имовинска одговорност“. Године 2005. пријавила је на Правном факултету у Београду докторску дисертацију на тему: „Кривица пацијента као оштећеног у грађанском праву“; одбранила ју је 2010. године. Крајем 2010. године бирана је у звање научни сарадник, а јула 2016. године, у звање виши научни сарадник.

Пре запослења у Институту друштвених наука, др Сјеничић је радила у адвокатској канцеларији, Економском институту и консултантској фирми „Deloitte & Touche“. Усавршавала се у знању страних језика (енглески, немачки, француски и руски). У Центру за правна истраживања Института друштвених наука ради од 1997. године, и то на научним пројектима из области медицинског и здравственог права. Један је од оснивача и председник Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије.

Објавила је самостално или у коауторству више од 140 библиографских јединица. Најчешће теме истраживања су у области медицинског и здравственог права и права социјалне заштите.

Била је руководилац следећих пројеката: „Roma population as vulnerable group in health care – access and discrimination“ (2019-2020); „Infant and Young Children Feeding – Legal frame and implementation of legal regulation on breast-feeding in the Republic of Serbia – drafting amendments to legal regulation“ (2018-2019); „Implementation of the WHO Project on Adults with Mental Disabilities Living in Institutions in the European Region“ (2017–2019); „Securing health care in line with human rights standards for persons with disabilities in residential institutions in Serbia“ (2016–2017), и „Equitable policies and services for rare disease patients“ (2014–2016).

Чланство у професионалним организацијама

  • Председник и један од оснивача Удружења правника за медицинско и здравствено право Србије, СУПРАМ
  • Члан Европског удружења за здравствено право

Педагошки рад

  • 2021. менторство у изради докторске дисертације „Право својине на пољопривредном земљишту“, кандидата Софије Николић
  • 2016. члан Комисије за преглед и оцену докторске дисертације Биљане Зекавице “Успостављање и одрживост система контроле квалитета услуга у социјалној заштити”, Факултет политичких наука
  • 2016. коментор докторанду Милану Марковићу у поступку израде докторске дисертације „Aspects of the Human Rights in Jurisprudence of the ECHR”
  • Ментор у научно-истраживачком раду у Институту друштвених наука на пројекту „Људска права и вредности у биомедицини: Демократизације одлучивања у здравству и имплементација”.

Најважније публикације

Линкови ка мултимедији

https://www.youtube.com/watch?v=FsDEq6R237c&t=1011s

https://www.youtube.com/watch?v=5oAQiGWo0MU&t=43s

https://www.youtube.com/watch?v=dA9eBxqGCjc&t=1787s

https://www.youtube.com/watch?v=nkKi6oQ0NzY

Унесите појам претраге
Skip to content