Центар за демографска истраживања

Историја
Центар је основан 1962. године, а његовим радом су управљали академик Милош Мацура (1962-1963), др Душан Брезник (1963-1985), др Мирољуб Ранчић (1985 и 1987), др Драгана Аврамов (1987-1991), др Мила Богосављевић (1993) и др Мирјана Рашевић (од 1993).

Делатности
Програм рада обухвата активности на комплексном сагледавању стања, тенденција и проблема становништва Србије и њеног окружења. У том смислу проучавају се све појаве демографског развитка, њихових тенденција, детерминирајућих фактора, законитости у кретању и очекиване промене у догледној будућности. Посебно се идентификују и истражују проблеми развитка становништва Србије и указује на могуће демографске, економске, социолошке и друге последице у областима у којима је присутан популациони фактор. У низу тема које се истражују заступљена је просторна компонента као и етничка димензија код појава у којима је она важан узрок њихових манифестација. Налази квантитативних и квалитативних анализа, укључујући и резултате дубинских истраживања, служе с једне стране као извор потребних знања за унапређење теоријско-методолошког оквира, а с друге стране за покушаје да се усмери политичко деловање у овој сфери.

Циљеви
Циљеви су прокламовани приликом оснивања Центра 1962. године. То су истраживање развитка становништва, унапређење демографске мисли, и развој научне методологије у овој области.

Организација

Управница
Др Мирјана Рашевић, научнa саветница

Сарадници/сараднице
Др Владимир Никитовић, научни саветник
Др Весна Лукић, виша научна сарадница
Др Иван Маринковић, научни сарадник
Др Јелена Предојевић-Деспић, научна сарадница
Др Анкица Шобот, научна сарадница
Марко Гаљак, истраживач сарадник
Ивана Магдаленић, истраживачица сарадница