Јелена Предојевић-Деспић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Публикације

Поља истраживања

Социодемографски аспекти миграционих кретања, веза миграција и друштвеног развитка, међународне миграције и мобилност различитих мигрантских група, интеграција имиграната и миграционе политике 

Садашња истраживања

  • „Међународне миграције студената у контексту Србије и (ре)конструкција идентитета: Кључна питања и елементи за јавне политике“ (ИС-МИГаИН)
  • „Динамика транснационалних породица у Европи” – CA 21143 TraFaDy (вођа радне групе 5 – методологија)

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат 2015, Економски факултет, Универзитет у Београду

Рођена у Београду, где је завршила основну и средњу школу. Године 1989. уписала је Филолошки факултет у Београду, одсек Албански језик и књижевност, где је дипломирала 1994. године. Године 1990. уписала Филозофски факултет у Београду, одсек Етнологија и антропологија, где је студирала три године. Године 2002. магистрирала на последипломском курсу Економског факултета у Београду, одсек Демографија, са темом „Репродукција становништва у радовима аутора са Косова и Метохије”. Године 2015. докторирала је на Економском факултету у Београду, с темом „Миграције високообразованих лица из Србије од 1991. године у Канаду и Сједињене Америчке Државе”. 

Од 1997. године ради као истраживач у Центру за демографска истраживања, Института друштвених наука. Током истраживачког рада, бавила се проучавањем репродукције становништва, нарочито на Косову и Метохији, демографским аспектима промене структуре породица и домаћинстава у Србији. Узела учешће у бројним домаћим и међународним научним скуповима, округлим столовима и трибинама и одржала уводна предавања на више међународних конференција. До сада је објавила више од 60 научних и стручних радова, као и две монографије. 

Учествовала је као тематски експерт на бројним научних и стручних пројеката у земљи и иностранству, руководила је тематским радом тима ИДН на неколико међународних научних пројеката EU SEE SEEMIG, SEEMIG – SEE/C/0006/4.1/; (2012–2014), EU DTP YOUMIG DTP1-161-4.1-YOUMIG (2017–2019). РРПП, реф. истраживања 13776 – Транснационалне мреже, транснационално предузетништво и улога државе: случајеви Србије и Албаније, у оквиру Регионалног програма подршке истраживањима у области друштвених истраживања на Западном Балкану (РРПП), који води Универзитет у Фрибургу, уз финансијску подршку Швајцарске агенције за развој и сарадњу (2012–2013).  Руководи једном од шест радних група на СОST акцији 21143 TraFaDy – Динамика транснационалних породица у Европи  (2023-2027).

Стипендије, грантови

  • Стипендиста Министарства за науку и технологију Републике Србије, 1995-1996.

Чланство у професионалним организацијама: 

  • Друштво демографа Србије

Најважније публикације 

Унесите појам претраге
Skip to content