Анкица Шобот

Година стицања највишег степена стручне спреме

Докторат, 2012, Економски факултет, Универзитет у Београду

Координаторка Студијско-истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике

Поља истраживања

Родни аспект демографских појава и процеса; низак фертилитет и пронаталитетне политике; социоекономски аспекти демографских појава и процеса; родна равноправност

Садашња истраживања

Родне улоге, репродуктивно понашање и политике у европским земљама; усклађивање рада и родитељства; економска неизвесност, родитељство и рађање у постиндустријским друштвима; пронаталитетне политике и родна равноправност

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат 2012, Економски факултет, Универзитет у Београду.

Анкица Шобот дипломирала је социологију на Филозофском факултету Универзитета у Београду (1995). Магистрирала је и докторирала у области демографских наука, на Економском факултету Универзитета у Београду (2002. и 2012).

Током 1996–1997. радила је као истраживачица приправница у Институту за социолошка истраживања Филозофског факултета у Београду. Спровела је истраживање „Ставови средњошколаца и студената о браку и родитељству“ за потребе магистарског рада.

Од 2003. године ради у Институту друштвених наука, у Центру за демографска истраживања. Докторску тезу „Демографски и социјални аспекти родне неравноправности у Србији, од половине 20. века“ одбранила је 2012. године. У звање научна сарадница изабрана је 2013. године.

Активна је у популаризацији демографије и приближавању истраживачких резултата широком кругу корисника, кроз ангажовања на писању Демографског прегледа, билтена чији је издавач било надлежно министраство Владе Републике Србије у сарадњи са Институтом друштвених наука и кроз учестовање у демографским дискусијама у организацији Друштва демографа Србије.

Чланица је Студијско-истраживачке групе за родну равноправност и јавне политике, од оснивања (2017). Активна је као предавачица и као организаторка предавања, а улогу координаторке Групе обавља од 2022.

Чланство у професионалним организацијама

Друштво демографа Србије

Најважније публикације

Линкови ка мултимедији

Демографисање IV – Погледи на политике према ниском фертилитету (27. 4. 2023.)

 

Унесите појам претраге
Skip to content