Ивана Магдаленић

Година стицања највишег степена стручне спреме

мастер, 2015.

Члан редакције часописа Становништво

Поља истраживања

Фертилитет; популациона политика; родна перспектива

Садашња истраживања

Родни оквир фертилитета и популациона политика Србије у 21. веку

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: мастер, 2015.

Ивана Магдаленић (1986, Београд) основне академске студије уписала је 2008. године на Географском факултету Универзитету у Београду, Студијска група за демографију. Године 2014. уписала је мастер студије на истом факултету, такође на смеру Демографија. Докторске студије на Географском факултету Универзитета у Београду, студијски програм Геонауке уписала је 2015.

Ивана Магдаленић је 2016/2017. изабрана за сарадника у звању асистента за ужу научну област Демографија на Географском факултету Универзитета у Београду, смер Демографија. Током 2015. године више пута је била ангажована у анкетним истраживањима у Републичком заводу за статистику.

У септембру 2017. године била је део тима на два пројекта: „Ревизија Стратегије подстицања рађања“ и „Акциони план за спровођење измењене и допуњене Стратегије подстицања рађања“.

Од 2018. године запослена је у звању истраживача приправника у Институту друштвених наука, Центар за демографска истраживања. Од 2021. има звање истраживачица сарадница.

Чланство у професионалним организацијама

  • Друштво демографа Србије

Педагошки рад

  • 2015–2017. демонстратор и асистент на Географском факултету Универзитета у Београду

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content