Centar za pravna istraživanja

Istorija
Центар за правна истраживања (ЦПИ), део је Института од његовог оснивања, дакле од 1957. године. Његовим радом су управљали: академик Јован Ђорђевић (1958-1962), академик Љубомир Тадић (1962-1965), др Димитрије Продановић, (1965-1970 и 1985-1989), др Славољуб Поповић (1970-1973), др Светислав Аранђеловић (1974-1980), др Љиљана Ђуровић (1980-1984), др Мијат Дамјановић (1990-1992), др Љиљана Круљ (1992-2000), др Зорица Мршевић (2000-2008), а затим др Хајрија Мујовић (2008-2022).

Delatnost
CPI kontinuirano unapređuje izučavanje pravne nauke i pozitivnog prava kroz proučavanje problema u vezi sa vladavinom prava, ljudskim pravima, savremenim pravnim tendencijama u svetu. Delatnost CPI je od interesa za razvoj pravnog sistema Srbije, jer se u njemu prati i proučava razvoj kako pravnih institucija Republike Srbije, tako i uporednopravnih sistema evropskih i drugih država. Poslednjih godina, CPI je razvio istraživanja medicinskog, zdravstvenog, ekološkog prava, rodnih studija, ravnopravnosti polova i fenomena nasilja. Istraživanje u oblasti medicinskog prava i rodnih studija, čine CPI prepoznatljivim i referentnim u naučnoj i stručnoj javnosti.

Ciljevi
Uporedna istraživanja, praćenje naučnih pravaca, i stalno unapređenje pravne nauke u Srbiji, kako sa stanovišta timskog, projektnog rada, tako i individualnog istraživačkog rada. Centar definiše i obrađuje relevantne naučne oblasti iz domena civilnog, medicinskog, i javnog prava sa posebnim osvrtom na važeće standarde ljudskih prava u tim oblastima. Centar oblikuje naučne kadrove kao deo naučnog i visoko-obrazovnog procesa i publikuje značajan broj naučnih radova.

Organizacija

Upravnica
Dr Marta Sjeničić, naučna savetnica

Saradnici/saradnice
Dr Hajrija Mujović, naučna savetnica
Dr Marko Milenković, viši naučni saradnik
Dr Sanja Stojković-Zlatanović, viša naučna saradnica
Dr Sofija Nikolić Popadić, naučna saradnica
Dr Ranko Sovilj, naučni saradnik
Anđelija Stevanović, istraživačica pripravnica
Aleksandra Bijeljac, istraživačica pripravnica