Centar za filozofiju

Istorija
Centar za filozofiju Instituta društvenih nauka je osnovan 2016. godine.

Delatnosti
Centar ne promoviše specifičnu filozofsku školu, pristup ili ideologiju. Naprotiv, Centar teži da se svi problemi sagledaju iz više uglova i ispitaju što raznovrsnijim metodama. Zbog ovoga su istraživanja i aktivnosti usmereni ka podsticanju saradnje između različitih naučnih oblasti, institucija i tradicija. Rad Centra je od interesa za nauku u Srbiji i regionu jer prati razvoj filozofske misli, podstiče saradnju sa međunarodnim ustanovama, stručnim udruženjima, timovima i istražuje kako tradicionalne filozofske probleme i pitanja, tako i one koji se javljaju sa razvojem nauke i promenama u društvu.

Ciljevi
Putem podsticanja debate i kritičke analize unaprediti filozofsku misao. U skladu sa tim, Centar se bavi raznim oblastima filozofije: temama i problemima iz domena etike, istorije filozofije, logike, filozofije religije, filozofije i istorije nauke, filozofije jezika, epistemologije, estetike, političke filozofije i rodnih studija.

Organizacija

Upravnik
Dr Vojin Rakić, redovni profesor

Saradnici/saradnice
Dr Vladimir Milisavljević, naučni savetnik
Dr Predrag Milidrag, viši naučni saradnik
Dr Marinko Lolić, naučni saradnik
Dr Janko Nešić, naučni saradnik
Marina Budić, istraživačica saradnica
Dušica Kovačević, istraživačica pripravnica