Поља истраживања

Филозофија; етика (примењена етика, биоетика, нормативна етика, етика вештачке интелигенције); вештачка интелигенција; морална и социјална психологија

Садашња истраживања

Морална одговорност и морална заједница; етичке дилеме и вештачка интелигенција

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2024.

Марина Будић завршила је основне, мастер и докторске студије филозофије на Филозофском факултету Универзитета у Београду. Чланица је Центра за биоетичке студије у Београду.

Њена досадашња истраживања јесу: 1) Ставови јавности према употреби вештачке интелигенције (2021–2022), 2) Ставови јавности према моралном биопобољшању (2020), 3) Утицај бављења уметношћу и отворености за искуства на субјективни доживљај музичких и ликовних дела (2012), 4) Хаос или хармонија: Утицај симетричности и целовитости фигуре на брзину и тачност опажања (2011).

Учествовала је на следећим конференцијама:  1) 2022. на Петој AAAI/ACM Conference on AI, Ethics, and Society (AIES) на Универзитету у Оксфорду, са радом „AI and Us: Ethical Concerns, Public Knowledge and Public Attitudes on Artificial Intelligence“; 2) 2021. на међународној конференцији Enhancement: Cognitive, Moral and Mood; Part II, у организацији Центра за биоетичке студије у Београду и Универзитета у Оксфорду, са радом „People’s Attitudes towards Moral Bioenhancement“; 3) 2016. на CEU Undergraduate Conference in Moral and Political Philosophy, у Будимпешти са радом „Kant’s Retributivism and The Death Penalty“; 4) 2013. 2015. и 2017. на Првом, Трећем и Петом ријечком интердисциплинарном конгресу студената друштвених и хуманистичких наука; 5) 2012. на конференцији Истраживачке станице Петница „Корак у науку“ са радом „Утицај бављења уметношћу и Отворености за искуства на субјективни доживљај музичких и ликовних дела“.

Добитница награде Универзитета у Београду за најбољи научно-истраживачки студентски рад из области друштвено-хуманистичких наука 2012.

Стипендије, грантови

  • 2023. грант за спровођење истраживачког пројекта Алтернативни извори енергије у Србији? – “Да, али не у мом дворишту!” у оквиру програма Србија и глобални изазови: ка праведнијим и демократским јавним политикама II, у организацији Фондације за отворено друштво Србија, у сарадњи с Институтом за филозофију и друштвену теорију.
  • 2022. грант за спровођење самосталног истраживачког пројекта Етика и ВИ: Етика и ставови јавности према употреби вештачке интелигенције, у оквиру програма Србија и глобални изазови: ка праведнијим и демократским јавним политикама, у организацији Фондације за отворено друштво Србија, у сарадњи са Институтом за филозофију и друштвену теорију.

Најважније публикације

Унесите појам претраге
Skip to content