Душица Ковачевић

Година стицања највишег степена стручне спреме

мастер, 2018.

Поља истраживања

Људска права и биоетика

Садашња истраживања

Људска права и биоетика

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: мастер, 2018.

Душица Ковачевић (1994) рођена је у Лозници. По завршетку гимназије у Лозници, уписала је Факултет безбедности Универзитета у Београду. Основне академске студије завршила је 2017. године као студент генерације. Године 2018. одбранила је мастер рад под називом „Правна регулатива криптовалута са аспекта националне безбедности“ на Правном факултету Универзитета у Новом Саду. Исте године уписала је докторске академске студије на истој високошколској установи.

Стручну праксу обавила је у Сектору за ванредне ситуације Министарства унутрашњих послова (Београд). Била је председник Студентског парламента Факултета безбедности (СПФБ), члан Центра за менаџмент националне безбедности у Београду, те члан Етичке комисије Факултета безбедности. Током 2017. године била је ангажована као демонстратор на Факултету безбедности.

Учествовала је у организацији више националних и међународних конференција: Појас и пут – балканска перспектива, Урбана безбедност и урбана сарадња, Конференција о модерном предузетништву младих; као и регионалних семинара: Безбедност за све, Снагом знања у безбедну будућност.

Излагала је радове на више научних скупова. Од посебног значаја јесте учешће на Омладинском форуму Актуелни проблеми обезбеђења Евроазијске безбедности у организацији Министарства одбране Републике Србије и Организације договора о колективној безбедности (ОДКБ); на међународној научној конференцији „Legal Tradition and New Legal Challenges“ (Правни факултет, Универзитет у Новом Саду); на интернационалном научном скупу од посебне важности „Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century“ у организацији Центра за биоетичке студије и УНЕСKО Катедре за биоетику (Европска секција); на међународној конференцији „Enhancement: Cognitive, Moral and Mood“, у организацији Центра за етику и хуманистичке студије Универзитета у Оксфорду.

Добитница је Повеље Универзитета у Београду за изузетан допринос и успех током студирања.

Стипендије, грантови

  • Фонд за младе таленте Доситеја, Министарство омладине и спорта (2017, 2018);
  • Стипендија за најбоље студенте докторских студија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2018, 2019, 2020)

Педагошки рад

Демонстратор у настави, Факултет безбедности (2017/18)

Најважније публикације

Унесите појам претраге

Skip to content