Dušica Kovačević

Godina sticanja najvišeg stepena stručne spreme

master, 2018.

Polja istraživanja

Ljudska prava i bioetika

Sadašnja istraživanja

Ljudska prava i bioetika

Biografija

Godina sticanja najvišeg stepena stručne spreme: master, 2018.

Dušica Kovačević (1994) rođena je u Loznici. Po završetku gimnazije u Loznici, upisala je Fakultet bezbednosti Univerziteta u Beogradu. Osnovne akademske studije završila je 2017. godine kao student generacije. Godine 2018. odbranila je master rad pod nazivom „Pravna regulativa kriptovaluta sa aspekta nacionalne bezbednosti“ na Pravnom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu. Iste godine upisala je doktorske akademske studije na istoj visokoškolskoj ustanovi.

Stručnu praksu obavila je u Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova (Beograd). Bila je predsednik Studentskog parlamenta Fakulteta bezbednosti (SPFB), član Centra za menadžment nacionalne bezbednosti u Beogradu, te član Etičke komisije Fakulteta bezbednosti. Tokom 2017. godine bila je angažovana kao demonstrator na Fakultetu bezbednosti.

Učestvovala je u organizaciji više nacionalnih i međunarodnih konferencija: Pojas i put – balkanska perspektiva, Urbana bezbednost i urbana saradnja, Konferencija o modernom preduzetništvu mladih; kao i regionalnih seminara: Bezbednost za sve, Snagom znanja u bezbednu budućnost.

Izlagala je radove na više naučnih skupova. Od posebnog značaja jeste učešće na Omladinskom forumu Aktuelni problemi obezbeđenja Evroazijske bezbednosti u organizaciji Ministarstva odbrane Republike Srbije i Organizacije dogovora o kolektivnoj bezbednosti (ODKB); na međunarodnoj naučnoj konferenciji „Legal Tradition and New Legal Challenges“ (Pravni fakultet, Univerzitet u Novom Sadu); na internacionalnom naučnom skupu od posebne važnosti „Transformative Technologies: Legal and Ethical Challenges of the 21st Century“ u organizaciji Centra za bioetičke studije i UNESKO Katedre za bioetiku (Evropska sekcija); na međunarodnoj konferenciji „Enhancement: Cognitive, Moral and Mood“, u organizaciji Centra za etiku i humanističke studije Univerziteta u Oksfordu.

Dobitnica je Povelje Univerziteta u Beogradu za izuzetan doprinos i uspeh tokom studiranja.

Stipendije, grantovi

  • Fond za mlade talente Dositeja, Ministarstvo omladine i sporta (2017, 2018);
  • Stipendija za najbolje studente doktorskih studija, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (2018, 2019, 2020)

Pedagoški rad

Demonstrator u nastavi, Fakultet bezbednosti (2017/18)

Najvažnije publikacije

Unesite pojam pretrage
Skip to content