Јанко Нешић

Година стицања највишег степена стручне спреме

докторат, 2015.

Поља истраживања

Филозофија духа; филозофија науке; филозофија психијатрије; теорије свести и сопства; феноменологија социјалне когниције

Садашња истраживања

Филозофија психијатрије; енактивистички и еколошки приступи поремећајима из спектра аутизма

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: докторат, 2015.

Јанко Нешић (1985) је основне студије филозофије завршио на Филозофском факултету Универзитета у Нишу 2009. године. Године 2015. на Филозофском факултету Универзитета у Београду одбранио је докторску дисертацију „Проблем менталне каузалности: решење преко диспозиционе теорије каузалности“.

Полазник је неколико летњих школа (Central European University Summer School “Mind, Matter, and Consciousness”, Copenhagen Summer School in Phenomenology and Philosophy of Mind, CIFAR Neuroscience of Consciousness Winter School, Bochum Situated Cognition Spring School), објавио је више научних радова у значајним националним и интернационалним часописима, и учествовао на бројним научним скуповима и имао саопштења у земљи и иностранству.

Године 2019. освојио је и награду за есеј коју додељује Универзитет у Оксфорду под насловом „Pre-Reflective Self-Awareness and the Nature of the Self“ (Prereflekstivna samosvest i priroda sopstva).

Од 2020. до 2022. радио је као истраживач при Институту за филозофију у Београду на међународном пројекту Sciences of the Origin (koji se realizovao u okviru projekta New Horizons for Science and Religion in Central and Eastern Europe (уз подршку Института за науку и религију Иан Ремзи при Универзитету у Оксфорду), финасиран од Фондације Џон Темплтон. За време трајања пројекта учествовао је у организовању међународне конференције, интензивних регионалних и међународних курсева, снимању едукативних видеа и онлајн интервјуа са познатим светским филозофима, као и у уређивању зборника.

Стипендије, грантови

  • Као стипендиста Универзитета у Фрибургу (Швајцарска) био је гостујући истраживач на постдокторском нивоу код проф. Мартине Нида-Румелин, 2016.
  • Као гостујући истраживач и стипендиста Европске асоцијације за филозофију науке (ЕПСА) боравио је на Универзитету у Стокхолму 2019.
  • Истраживачка посета Одељењу за психијатрију Универзитетске клинике у Хајделбергу 2022.

Педагошки рад

Коменторства докторских дисертација, чланства у комисијама за одбрану теме дисертација и комисијама за оцену научне заснованости тезе

 

Најважније публикације

Линкови ка мултимедији:

https://www.youtube.com/@phenomenologicalandenactivepsy 

 

Унесите појам претраге
Skip to content