Основана мрежа за истраживање рода и политике у Југоисточној Европи

На састанку 2. и 3. новембра 2022, на којем је учествовало више од 30 истраживачица и истраживача из Србије, Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Албаније, Словеније и других европских земаља, основана је Мрежа за истраживање рода и политике у Југоисточној Европи.

Мрежа за истраживање рода и политике у Југоисточној Европи (Gender and Politics Research Network in South-East Europe – GenPolSEE) првенствено ће се бавити проучавањем рода и политичке репрезентације из феминистичке перспективе у региону Балкана и Југоисточне Европе. Оснивачки састанак одржан је у организацији Института друштвених наука и Института за филозофију и друштвену теорију.

Посвећена је размени знања и истраживачког искуства, промоцији феминистичке методологије и повезивању с међународном експертизом, мрежама и платформама које подржавају теоријска и емпиријска истраживања иновативног и трансформативног карактера. Тематски, мрежа је фокусирана на три истраживачке целине: род и репрезентација (критични актери, друштвени покрети, интерсекционалност), род и институције (парламенти, политичке партије, јавне управе, институционални механизми за родну равноправност) и род и јавне политике (инклузивност, одговорност, уродњавање).

Радни језик мреже је енглески, а у наредним недељама биће успостављен програм активности и основне смернице рада мреже. Одржавање оснивачког састанка је финансијски подржала Фондација Хајнрих Бел.

Током првог радног дана одржане су презентације по позиву истакнутих истраживача, две панел-дискусије о политичкој репрезентацији жена и о тренутној ситуацији у области родних студија и истраживања у региону и Европи. Другог дана је одржана радионица о будућим правцима развоја и позиционирања мреже у региону.

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content