Нова књига: „Правни положај инвестиционих друштава на тржишту капитала“

Предмет истраживања Ранка Совиља у књизи Правни положај инвестиционих друштава на тржишту капитала јесу нормативни оквири и услови пословања инвестиционих друштава као кључних актера на тржишту капитала у условима све веће глобализације финансијских токова и интегрисаности светске привреде.

Након финансијске кризе, која је погодила свет 2007. године, многе земље су започеле законодавне реформе у циљу напуштања до тада преовлађујућег принципа дерегулације. Један од основних циљева реформи било је успостављање нових регулаторних органа и пренос надзорних активности на постојеће тржишне регулаторе. С тим у вези, у наставку књиге приказан је развој правне регулативе на тржишту капитала, с посебним освртом на комунитарно право.

Циљ досадашње реформе европског законодавства тржишта капитала првенствено је хармонизовање прописа који се односе на пословање инвестиционих друштава, са идејом интегрисања националних тржишта капитала у јединствено европско тржиште капитала. Ово питање је од посредног значаја за српско тржиште капитала, с обзиром на то да промене правног уређења на простору ЕУ служе као својеврстан узор домаћем законодавцу. У том смислу, аутор је правном анализом новонасталих законодавних и економских „околности“ настојао да приближи читаоцу постојећу правну и економску стварност у погледу инвестиционих друштава.

На таквој, компаративно-теоријској утемељености, други и централни део књиге посвећен је правном разматрању основних питања у погледу правног положаја инвестиционих друштава. Обрађене су области комунитарног и националног положаја инвестиционих друштава, као и облигационоправни односи који произлазе из њиховог пословања. Последњи део књиге односи се на питања спровођења надзора и тржишне дисциплине.

Књига Правни положај инвестиционих друштава на тржишту капитала значајна је зато што указује на релативно спор развој домаћег тржишта капитала и препреке са којима се суочавају инвестициона друштва, посебно имајући у виду да је без одговарајућег развоја тржишта капитала неизвестан дугорочан развој привреде.

Правни положај инвестиционих друштава на тржишту капитала

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content