Dokumenti

Statut

Pravilnik o radu

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta društvenih nauka

Pravilnik o upravljanju dokumentacijom

Pravilnik o izdavaštvu - uslovi i postupak za izdavanje edicija IDN sa prilozima

Pravilnik o zaštiti podataka o ličnosti

Plan primene preventivnih mera za sprečavanje širenja zarazne bolesti COVID-19

Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja

Pravilnik o internom prijavljivanju korupcije i zaštiti lica koje prijavi korupciju

Pravilnik o planiranju javnih nabavki, sprovođenju postupka javnih nabavki i praćenja izvršenja ugovora o nabavkama u IDN

Pravilnik o sprovođenju postupka nabavki na koje se Zakon o javnim nabavkama ne primenjuje u IDN

Pravilnik o raspodeli sopstvenih sredstava IDN-a

Poslovnik o radu Naučnog veća Instituta društvenih nauka

Rešenje o akreditaciji IDN kao institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

Rešenje o imenovanju UO

Rešenje o razrešenju i imenovanju člana UO

Akt o uređivanju naučnih časopisa

Obrazac za evidenciju rezultata istraživača

Kategorizacija izdanja Instituta društvenih nauka

Etički kodeks

Odluka o obrazovanju Etičkog odbora IDN

Odluka o finansijskoj podršci istraživačima za objavljivanje članaka u naučnim časopisima

Izveštaj o radu IDN u 2016. godini

Izveštaj o radu IDN u 2017. godini

Izveštaj o radu IDN u 2018. godini

Izveštaj o radu IDN u 2019. godini

Program razvoja naučnoistraživačkog rada IDN za period 2021-2031

Program razvoja naučnoistraživačkog podmlatka IDN za period 2021-2031

Samoevaluacija

Informacije o zaštiti podataka

Obrazac zahteva za službena putovanja

 

PROPISI

Strategija naučnog i tehnološkog razvoja RS

Zakon o nauci i istraživanjima

Zakon o fondu za nauku Republike Srbije

Pravilnik o sticanju istraživačkih i naučnih zvanja

Pravilnik o kategorizaciji i rangiranju naučnih časopisa

Program institucionalnog finansiranja akreditovanih instituta čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave i instituta čiji je osnivač Srpska akademija nauka i umetnosti i Program institucionalnog finansiranja instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju