Превазилажење патерналистичког приступа пацијенту

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

man in blue dress shirt beside man in white dress shirt

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Људска права и вредности у биомедицини – Демократизација одлучивања у здравству и имплементација

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Правне науке

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Истраживање и промовисање активности формалне и стварне имплементације европских и међународних докумената, кључних за област здравствене заштите, а посебно у вези са доношењем здравствених одлука и партиципацијом грађана – пацијената.

ПРОБЛЕМ

Србија је била потписник европске Конвенције о људским правима и биомедицини, али је није ратификовала како би она постала део унутрашњег правног поретка. Исто тако Универзална декларација о биоетици и људским правима била је непозната стручним и научним круговима у Србији.

У тематици пројектних активности нагласак је стављен на демократизацију доношења здравствених одлука и превазилажење патерналистичког приступа пацијенту. Циљ је да се са аспекта дисциплине медицинског права истраже процеси одлучивања у здравству, како кроз дужности државних тела и инстанци тако и на нивоу индивидуалног одлучивања и укључивања учешћа грађана у томе, као један вид демократског процеса.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Пројектни тим је пошао од чињенице да су правни изрази појава, односа и људских вредности у домену биомедицине у данашње време веома актуелни и у својеврсној експанзији. С једне стране, напредак биомедицинских наука због све већих ризика који носи са собом доводи до сталне запитаности где су границе допуштености медицинских поступака. С друге стране, намеће се потреба управљања ризицима таквог напретка, како кроз дужности државних тела и инстанци које одлучују у здравству, тако и на нивоу индивидуалног одлучивања и укључивања учешћа грађана у томе, као један вид демократског процеса.

У стварању бољих услова за те процесе централно место заузима имплементација два важна међународна документа, од значаја за унутрашње право Републике Србије. Први пројектни задатак је управо био изналажење ваљане аргументације са становишта људских права у корист брзог ратификовања ових докумената и њихове имплементације.

РЕЗУЛТАТ

Пројектни тим имао је десет сарадника и пет суреализатора на теоријским и практичним питањима целовитог сагледавања и остварења пројектног задатка кроз већи број чланака, једног зборника радова, две докторске дисертације и више изабраних тематских презентација на домаћим и иностраним научним скуповима.

Пројекат је учинио не само теоријски помак као по дефиницији основни пројекат, већ и практични утицај на законодавне промене у Србији као и на јавне политике у здравственом и социјалном сектору. Радом је продубљено стање правне науке у више дисциплина, а нарочито у области медицинског и здравственог права.

Унесите појам претраге
Skip to content