Подршка политици ЕУ: регионално помирење и сарадња

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

Европска комисија (Erasmus+), 2019–2022.

a european flag flying in front of a building

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Академска мрежа за подршку политика ЕУ према Западном Балкану с нагласком на регионалну сарадњу базирану на помирењу (ANETREC)

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

европске студије

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Подршка академске заједнице из земаља Западног Балкана политици ЕУ према Западном Балкану, с нагласком на регионалној сарадњи заснованој на помирењу као предуслову мира, стабилности и напретка региона.

ПРОБЛЕМ

Земље Западног Балкана су уз подршку ЕУ и других фактора међународне заједнице направиле знатан напор у контексту осигурања мира, транзиционих реформи и делимично регионалне сарадње, а у складу са политиком проширења ЕУ и Берлинском иницијативом. Међутим, овај регион се још увек суочава с нерешеним проблемима ратних злочина, недостатком сарадње, проблематичним политичким и медијским дискурсима, питањима граница, те  другим проблемима, заједно с неповерењем, анимозитетима, говором мржње, који носе терет и стварају јаз међу људима (највише на етничким и религијским основама).

Процес помирења међу људима и земљама у региону је једини могући пут ка мирној будућности, стабилности и економском просперитету региона. За адекватан процесс помирења је потребно, пре свега, осигурати образовање младих генерација који ће бити носиоци помирења и који ће развијати нови културни образац становништва као основног елемента модернизације и европских интеграција.

 

ИСТРАЖИВАЊЕ

Мрежа ANETREC настоји да допринесе процесу помирења на територији Западног Балкана, путем сарадње и развијања свакодневних активности. Решења за постојеће анимозитете у региону су постигнута кроз: а) подизање свести наставника, истраживача, владиних агенција, организација цивилног друштва и других циљних група; б) проширивање знања и вештина за даљи развој европских студија и истраживања; ц) подстицање држава и институција ЕУ да подрже универзитете и истраживачке институције у овом погледу; д) стимулисање млађих генерација за проучавање, истраживање и обликовање политика према ЕУ.

Циљ пројекта ANETREC је формално успостављање мреже шест универзитета и два истраживачка института из земаља Западног Балкана, Хрватске и Словеније (на почетку, укупно 47 стручњака). Општи циљеви предложене Мреже су допринос академске заједнице регионалној сарадњи заснованој на процесу помирења, са намером да подржи политике ЕУ и допринесе постизању помирења, стабилности, мира и напретка у региону и подстиче његово међународно повезивање.

РЕЗУЛТАТ

Развој шест виртуелних наставних курсева (политика ЕУ према Западном Балкану; помирење; мултикултурализам; људска права и дискриминација; религија; миграције). Организација АНЕТРЕЦ летње школе за студенте с партнерских универзитета. Различита истраживања из пројектних тема, заједно с препорукама за даљи развој наставних и истраживачких активности у области тема помирења у региону Западног Балкана и Европе. Изградња ANETREC академске мреже и базе података са отвореним приступом.

Пројекат образује и обучава наставнике (углавном млађе), а потом и генерације образованих и обучених стручњака, који ćе бити носиоци примене ових идеја у различитим областима друштвеног живота, доприносеćи тако стварању предуслова за европски интеграција и напредак ових земаља и простора у целини.

Унесите појам претраге
Skip to content