Миграције младих у Дунавском региону

Руководилац истраживања

Финансијер истраживања

ЕУ, Интеррег – Дунавски трансналционални програм, 2017–2019.

silhouette photo of six persons on top of mountain

НАСЛОВ ИСТРАЖИВАЊА

Побољшање институционалних капацитета и подстицање сарадње у циљу сагледавања утицаја транснационалних миграција младих

ОБЛАСТ ИСТРАЖИВАЊА

Миграције

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Подршка локалним самоуправама у искоришћавању развојног потенцијала миграције младих у Дунавском региону.

ПРОБЛЕМ

Миграције младих се интензивирају у Дунавском региону и представљају изазов за све нивое управе. Миграције имају нове покретаче (као што су онлајн канали комуникације и нови обрасци понашања) и озбиљне развојне последице.

Емиграција младих може изазвати озбиљан губитак радне снаге и људског капитала, заједно с неутврђеним долазним трансферима (као што су социјалне и финансијске дознаке), док имиграција, ако се њоме не управља на прави начин, може довести до маргинализације и недовољне искоришћености људских ресурса.

ИСТРАЖИВАЊЕ

Пројекат је резултат рада 19 партнера из осам земаља на подршци локалним самоуправама у искоришћавању развојног потенцијала миграције младих, што би требало да доведе до бољег управљања и конкуретнијег Дунавског региона. Циљ пројекта било је јачање институционалних капацитета локалних самоуправа како би се побољшали оскудни локални подаци о миграцији младих, доприносећи побољшаном креирању политике са фокусом на људски капитал.

Статистички заводи и истраживачке организације удружиле су се са локалним самоуправама у сложеној и прилагођеној транснационалној сарадњи како би креирали локалне развојне стратегије засноване на побољшаним индикаторима утицаја миграције младих. Такође су радили заједно на увођењу транснационално тестираних алата за управљање локалним изазовима у овој области.

РЕЗУЛТАТ

Пројекат је допринео бољој интеграцији науке, статистике и јавних политика Србије у европски простор путем дефинисања оквира за координирано деловање свих институција и заједница у Дунавском региону које шаљу мигранте, примају мигранте или кроз које мигранти пролазе.

Истовремено је допринео изградњи научних капацитета и капацитета произвођача података кроз реализацију пројекта и побољшању капацитета институција у Србији које се баве управљању миграцијама путем успостављања базе података и алата јавних политика за суочавање с узроцима и последицама емиграције/имиграције и повратка исељених на националном и локалном нивоу.

Најважнији резултати су: а) националне препоруке за бољу сарадњу између институција које прате и управљају миграцијама младих; б) локална стратегија за побољшање капацитета управљања и услуга везаних за миграцију младих; ц) пилот-активност Остани, ради, буди срећан спроведена у општини Кањижа.

Унесите појам претраге
Skip to content