Милена Секулић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Поља истраживања

брачност и кохабитација, старење становништва, популациона политика

Садашња истраживања

брачност и кохабитација

Биографија

Година стицања највишег степена стручне спреме: мастер, 2019.

Милена Секулић рођена је у Сремској Митровици где је завршила основну школу и гимназију. Основне академске студије уписала је 2014. године. Диплому професора географије стекла је 2018. године, а наредне године стекла је диплому мастер професор географије на Природно-математичком факултету Универзитета у Новом Саду. Докторске студије уписала је 2019. на матичном факултету, на студијском програму Доктор наука – Геонауке. Године 2022. одобрена јој је тема докторске дисертације под називом „Брачност и кохабитација у Војводини“.

Од 2018. године била је ангажована као демонстратор у настави, од 2019. године као истраживач приправник, а од 2023. као истраживач сарадник у извођењу вежби из осам предмета на Катедри за друштвену географију, Департмана за географију, туризам и хотелијерство, на Природно-математичком факултету у Новом Саду. Од 2020. до 2022. године активно је учествовала у раду Маркетинг тима Департмана за географију, туризам и хотелијерство.

Била је ангажована као пописивач у попису становништва, домаћинстава и станова 2022. године.

Од децембра 2023. године запослена је у звању истраживач сарадник у Институту друштвених наука, Центар за демографска истраживања.

Чланство у професионалним организацијама

 • Друштво демографа Србије
 • Српско географско друштво

 Стипендије

 • Стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја (2020–2023).

Педагошки рад

 • 2018–2019. демонстратор у настави, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2019–2022. истраживач приправник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду
 • 2023– истраживач сарадник, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Најважније публикације

 • Ivkov Dzigurski, A., Vučković, S., Stajić, S., Sekulić, M., Bibić, Lј., Jovanov, J., & Dragin, A. (2023). Attitudes of university students towards institution of a marriage. Family Forum, 12: 15–30.
 • Sekulić, M., Solarević, M., Ivkov Džigurski A., & Ivanović Bibić, Lj. (2022). Contraceptive Use and Reproductive Intensions among Femail Students at the University of Novi Sad. Demografija, 19: 1–20.
 • Đerčan, B., Sekulić, M., Bubalo Živković, M., Solarević, M., & Lukić, T. (2022). Would You Make Money Giving Birth? Tax Allowances and Economic Assistance as Measures of Population Policy in Serbia. Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 51(2), 111–124.
 • Sekulić, M. (2022). Population ageing in selected ex-Yugoslav States. Researches Review of the Department of Geography, Tourism and Hotel Management, 51(1), 1-10.
 • Solarević, M., Sekulić, M., Đerčan, B., & Lukić, T. (2019). Starenje stanovništva kao izazov održivosti slovačkih naselja i slovačke etničke grupe u Vojvodini. Demografija, 16(16): 9–30.
Унесите појам претраге
Skip to content