Ивана Магдаленић


Истраживачица сарадница


e-mail: 
in.magdalenic@gmail.com


2015, студент докторских студија на Географском факултету Универзитета у Београду

2015, мастер демограф, Географски факултет (Институт за демографију) Универзитета у Београду

2013, дипломирани демограф, Географски факултет (Институт за демографију) Универзитета у Београду


Интересовања:

  • Фертилитет
  • Популациона политика

Биографија:

У периоду од 2014. до 2017. била је ангажована као демонстратор и асистент на Географском факултету, на смеру Демографија.

Од септембра до децембра 2017. године била је секретар на два пројекта: „Ревизија Стратегије подстицања рађања“ и „Акциони план за спровођење измењене и допуњене Стратегије подстицања рађања“.

Објавила је неколико радова у часописима или зборницима радова и учествовала је у раду научних конференција. 

За релативно кратко време окушала се у суштинским демографским истраживачким питањима, од фертилитета, модела рађања и брачности становништва, преко карактеристика морталитета, до демографског старења и његових импликација.


Чланство у професионалним организацијама:

  • Друштво демографа Србије

Изабране публикације:

  • Vojković, G., Magdalenić, I., Živanović, Z. (2014). Population Ageing and its Impact on Labour Force in the Southeast Europe Countries. Зборник Матице српске за друштвене науке 148(3): 701-713.
  • Magdalenić, I., Galjak, M. (2015). Ageing map of the Balkan Peninsula. Journal of the Geographical Institute “Jovan Cvijić” SASA 66(1): 75-89.
  • Magdalenić, I., Vojković, G. (2015): Promene u starosnom modelu rađanja u Srbiji i zemljama EU – komparativna analiza. Stanovništvo. br.2 (LIII). Institut društvenih nauka Centar za demografska istraživanja, Beograd. (str. 43-67).
  • Магдаленић, И. (2016). Утицај брачности на фертилитет у Србији и Европској Унији. Демографија (13): 175-190.

Назад на страну Центар за демографска истраживања