Јавне набавке

2020.

План јавних набавки за 2020. годину

1. Јавна набавка мале вредности – услуге обезбеђења.

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Питања и одговори

Питања и одговори 2

Одлука о додели уговора


2019.

1. Јавна набавка мале вредности – услуге обезбеђења.

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2. Јавна набавка мале вредности – електрична енергија

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2018.

1. Јавна набавка мале вредности у циљу закључења оквирног споразума са једним понуђачем – Услуге посредовања при куповини путних карата, резервацији хотелског смештаја за службена путовања и организацију научних скупова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

2. Јавна набавка мале вредности – услуга обезбеђења

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

3. Јавна набавка мале вредности за услугу штампе

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели оквирног споразума
Обавештење о закљученом оквирном споразуму

4. Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измене и допуне конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2017.

1. Јавна набавка мале вредности – услуге обезбеђења

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2. Јавна набавка мале вредности – услуга посредовања при куповини путних карата, резервацији хотелског смештаја за службена путовања и организиацију научних скупова

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

3. Јавна набавка мале вредности – услуга графичке припреме, прелома и штампања монографија

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

4. Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

5. Услуга графичке припреме, прелома и штампања монографија

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Измена и допуна конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2016.

1. Јавна набавка – услуге посредовања при куповини авио карата и резервације хотелског смештаја за службена путовања

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2. Јавна набавка мале вредности – услуга графичке припреме, прелома и штампе монографија, прва партија

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

3. Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

4. Јавна набавка мале вредности – услуга графичке припреме, прелома и штампе монографија, друга партија

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори
Обавештење о закљученом уговору

2015.

1. Јавна набавка – услуге посредовања при куповини авио карата и резервације хотелског смештаја за службена путовања

Извештај о стручној оцени понуде
Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Извештај о стручној оцени понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2. Јавна набавка мале вредности – услуге портира

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Извештај о стручној оцени понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

3. Јавна набавка мале вредности – услуга графичке припреме, прелома и штампе монографија, прва партија

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори
Извештај о стручној оцени понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

4. Јавна набавка мале вредности – добра – електрична енергија

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Извештај о стручној оцени понуде
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

5. Јавна набавка мале вредности – услуга графичке припреме, прелома и штампе монографија

Позив за подношење понуде
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

6. Јавна набавка мале вредности – услуга штампања рекламног материјала

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

2014.

1. Јавна набавка мале вредности обликована по партијама за штампање монографија

Конкурсна документација
Питања 1
Питања 2
Питања 3
Питања 4
Извештај о стручној оцени понуде
Обавештење о закљученом уговору
Уговор

2. Јавна набавка мале вредности за набавку електричне енергије (добра)

Конкурсна документација
Обавештење о закљученом уговору
Уговор

3. Јавна набавка мале вредности, штампање монографија, друга партија

Конкурсна документација
Питања 1
Питања 2
Питања 3
Одлука
Уговор о штампању монографија

4. Јавна набавка мале вредности, штампање монографија, трећа партија

Конкурсна документација
Одлука
Уговор о штампању монографија

5. Јавна набавка мале вредности, штампање монографија, четврта партија

Конкурсна документација
Одлука
Обавештење о закљученом уговору
Уговор о штампању монографија