Војин Ракић


Научни саветник, редовни професор


e-mail: 
vrakic@idn.org.rs
vojinrakic@hotmail.com


Библиографија


Докторат 1998: Ратгерс, САД

Мастер 1 1993: ЦЕУ, Праг 

Мастер 2 1996: Ратгерс, САД, 

Дипломирао 1991: Филозофски факултет, Универзитет у Београду


Интересовањa:

 • биоетика
 • етика 
 • политичка филозофија

Биографија:

Војин Ракић, редовни професор и научни саветник, директор је Центра за биоетичке студије и шеф УНЕСKО Катедре за биоетику за Европу. Председник је Радне групе Универзитета у Кембриџу за биоетичку едукацију. Директор је Секције за Србију УНЕСKО-ове Катедре за биоетику. Војин Ракић је и члан је Управног одбора Одељења за истраживање УНЕСKО-ове катедре за биоетику на Универзитету у Хаифи

Дипломирао је филозофију на Филозофском факултету Универзитета у Београду, магистрирао на Факултету за Европске студије Централног европског универзитета у Прагу, као и на Факултету политичких наука Универзитета Рутгерс у САД-у. Докторирао је на истом факултету 1998. године.

Од 1999. до 2001. године био је виши научни сарадник и ванредни професор Центра за политике високог образовања на Факултету за јавну управу Универзитета Твенте у Холандији. Од 2001. до 2003. радио је као саветник Уједињених нација у Влади Републике Србије. Од 2003. ради као професор универзитета.

Бави се превасходно биоетиком и политичком филозофијом. Објавио је и уредио више монографија на енглеском и српском језику, као и бројне чланке у међународним и домаћим научним часописима (недавно у Journal of Medical Ethics, American Journal of Bioethics i Cambridge Quarterly of Health Care Ethics).

Ракић руководи потпројектом “Биоетички аспекти: морално прихватљиво у биотехнолошки и друштвено могућем”. Овај потпројекат се реализује у оквиру ширег пројекта “Ретке болести: молекуларна патофизиологија, дијагностички и терапијски модалитети и социјални, етички и правни аспекти”, а који финансира Министарство просвете и науке у пројектном циклусу 2011-2016


Чланство у професионалним организацијама:

 • Директор Центра за биоетичке студије
 • Шеф УНЕСКО Катедре за биоетику за Европу
 • Директор Управног одбора Секције за Србију УНЕСКО катедре за биоетику 
 • Етички одбор Института друштвених наука
 • Руководилц Радне групе Универзитета у Кембриџу за биоетичку едукацију у Србији
 • Етички одбор Института за медицинска истраживања
 • Етички одбор Покрета за електронску приватност
 • Рецензент за часопис Journal of Medical Ethics
 • Рецензент за часопис Neuroethics
 • Рецензент за часопис Kennedy Institute of Ethics Journal
 • Рецензент за часопис International Political Science Review
 • Центар за развој либерализма (ЦРЛ/ЦДЛ); оснивач и директор
 • Америчко друштво политиколога (APSA)
 • Холандско друштво политиколога (NKWP)

www.vojinrakic.com


Референтне публикације у последње две године:

 • Ракић, Војин. (2021). How To Enhance Morality. Dordrecht, NL: Springer
 • Ракић, Војин. (2021). The Ultimate Enhancement of Morality. Dordrecht, NL: Springer
 • Rakić Vojin, Deborah Mascalzoni, Heidi Beate Bentzen, Isabelle Budin-Ljøsne, Lee Andrew Bygrave, Jessica Bell, Edward S. Dove, Christian Fuchsberger, Kristian Hveem, Michaela Th. Mayrhofer, Viviana Meraviglia, David R. O’Brien, Cristian Pattaro, Peter P. Pramstaller, Alessandra Rossini, Mahsa Shabani, Dan Jerker B. Svantesson, Marta Tomasi, Lars Ursin, Matthias Wijst, Jane Kaye. (2019). “Are Requirements to Deposit Data in Research Repositories Compatible With the European Union’s General Data Protection Regulation?” Annals of Internal Medicine 170(5):332-334
 • Ракић, Војин. (2019). Genome Editing for Involuntary Moral Enhancement’’. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics 28(1): 46-54

Назад на страну Истраживачи