Владимир Никитовић


Научни саветник

Управник Центра за демографска истраживања


e-mail: 
vnikitovic@idn.org.rs
v.nikson@gmail.com


Библиографија


2009, докторирао на Економском факултету Универзитета у Београду

2003, магистрирао на Географском факултету (Институт за демографију) Универзитета у Београду

1998, дипломирао на ПМФ-у Универзитета у Београду


Интересовања:

 • пројекције популационе динамике
 • фертилитет становништва
 • миграције становништва
 • популациона политика
 • просторни аспекти демографских појава и процеса 

Биографија:

Од 1999. до 2005. радио је у Географском институту “Јован Цвијић” САНУ. Од 2011. је уредник једног од најстаријих светских демографских часописа – Stanovništvo, те гостујући предавач на Београдској отвореној школи. Објавио је више од 60 радова у страним и домаћим часописима и зборницима, као и четири монографије. Био је ангажован као тематски експерт и национални консултант на 12 домаћих и 5 међународних пројеката, а руководио је пројектом “Становништво и домаћинства Србије према Попису 2011.” (2014-15) финансираним од стране ЕУ, као и потпројектом “Популациона политика” у оквиру националног пројекта “Истраживање демографских феномена у функцији јавних политика у Србији” (2011-2019). Био је члан експертских тимова за израду актуелних стратешких докумената: Стратегија просторног развоја Републике Србије до 2020 (2010) и Стратегија подстицања рађања (2018). Евалуатор је пројеката билатералне, научне и технолошке сарадње Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије. На јавном сервису РТС сарађивао је 2010-2015. на креирању прве истраживачке емисије на тему депопулације и исељавања из Србије – Задња кућа, Србија, која спада у најгледаније документарне програме на телевизијама са националном фреквенцијом.


Чланство у професионалним организацијама:

 • Одбор за проучавање становништва Српске академије наука и уметности
 • Европско удружење за проучавање становништва (EAPS)
 • Друштво демографа Србије

https://www.researchgate.net/profile/Vladimir_Nikitovic


Изабране публикације:

 • Nikitović, V. (2019). U susret regionalnoj depopulaciji u Srbiji. Beograd: Institut društvenih nauka.
 • Nikitović, V., Arsenović, D., Sekulić, A., Bajat, B. (2019). Is the Second Demographic Transition a useful framework for understanding the spatial patterns of fertility change in Serbia at the beginning of the 21st century? AUC Geographica, 54(2), 168-183. https://doi.org/10.14712/23361980.2019.14
 • Никитовић, В., Бутуровић, Ж., Игњатовић, С. (2018). Утицај животног задовољства на намеру рађања другог детета код високообразованих мајки. Зборник Матице српске за друштвене науке, 167, 421-431. https://doi.org/10.2298/ZMSDN1867421N
 • Nikitović, V. (2018). The End of Demographic Transition in Kosovo: Does the Meaning of the Population Factor Change? In D. Proroković (ed.), Kosovo: Sui Generis or Precedent in International Relations (pp. 299-320). Belgrade: Institute of International Politics and Economics, Belgrade.
 • Nikitović, V. (2016). Demographic Limits to Sustainable Development of Mountain Regions in Serbia, In: G. Zhelezov (Ed.), Sustainable Development in Mountain Regions: Southeastern Europe (pp. 241-251). Cham: Springer Science. https://doi.org/10.1007/978-3-319-20110-8_16

Назад на страну Управа