Просечан број живорођене деце генерација жена рођених у раздобљу 1930-1975, Србија, Попис 2011.

Извор података:
Рашевић, М. (2015). Фертилитет женског становништва. У В. Никитовић (ур.), Популација Србије почетком 21. века (стр. 74-95). Београд: Републички завод за статистику Србије, стр. 76.

Коментар аутора:
Просечан број деце 33 генерације жена које су изашле из плодног периода живота 2011. указује на рано суочавање Србије са феноменом недовољног рађања и дугу стабилизацију рађања на ниском нивоу од 1,8 детета по жени. Јасно мањи просечан број деце међу млађим анализираним генерацијама жена, омогућава да се прогнозира да ће се криза рађања у Србији не само наставити, већ и продубити у времену које долази.

Аутор: Мирјана Рашевић

Код за генерисање визуелизације: https://github.com/gljk/VI-CDI-MR

Напомена: Визуализација обухвата податке само за централну Србију и Војводину, док су подаци за Косово и Метохију недоступни.

Повратак на одабир прилога

Унесите појам претраге
Skip to content