Промене образовне структуре становништва у Србији према полу и типу насеља, Пописи 1991-2011.

Извор података:
Републички завод за статистику Србије, https://www.stat.gov.rs

Коментар аутора:
Позитивне промене образовне структуре интензивније су у женској популацији, а најизраженије су у порасту удела високообразованих, и то пре свега у градским насељима. Разлика између градског и сеоског становништа и даље опстаје и наглашенија је у женској популацији.

Аутор: Анкица Шобот

Код за генерисање визуелизације: https://github.com/gljk/VI-CDI-AS

Напомена: Визуализација обухвата податке само за централну Србију и Војводину, док су подаци за Косово и Метохију недоступни.

Повратак на одабир прилога

Унесите појам претраге
Skip to content