Весна Лукић


Научнa саветница


e-mail: vlukic@idn.org.rs


Библиографија


Доктор демографских наука, Географски факултет, Универзитет у Београду, 2008.

Магистар демографских наука, Географски факултет, Универзитет у Београду, 2003.

Дипломирани географ, Географски факултет, Универзитет у Београду, 1997.


Интересовања:

  • Спољне и унутрашње миграције становништва (присилне миграције, нерегуларне миграције, имигрантско предузетништво, родни аспект миграција, миграције и старење, миграције и информационо-комуникационе технологије, миграције и развојни диспаритети)
  • Интеграција имиграната и политике интеграције имиграната
  • Дневне миграције радне снаге

Биографија:

У досадашњем раду др Весна Лукић бавила се питањем спољних и унутрашњих миграција, њихових узрока и последица, дејства структурних и личних фактора у миграционом процесу, као и међусобним односом различитих облика мобилности становништва. Расветљавајући различите миграционе обрасце са аспекта социо-демографске структуре миграната, мреже насеља и просторних диспаритета у развоју разматра и старосни и родни аспект као релевантан оквир миграционих кретања. Посебну пажњу посветила је проучавању присилних миграција. Интеграција имиграната и имиграционе политике такође су у фокусу њеног истраживачког рада.

Из делокруга ове проблематике објавила је велики број научних радова у релевантним међународним и националним часописима.


Чланство у професионалним организацијама:

  • Одбор за проучавање становништва Одељења друштвених наука САНУ
  • European Association for Population Studies (EAPS)
  • Друштво демографа Србије

https://www.researchgate.net/profile/Vesna_Lukic


Назад на страну Управа