Vesna Lukić


Naučna savetnica


e-mail: vlukic@idn.org.rs


Bibliografija


Doktor demografskih nauka, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2008.

Magistar demografskih nauka, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2003.

Diplomirani geograf, Geografski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1997.


Interesovanja:

  • Спољне и унутрашње миграције становништва (присилне миграције, нерегуларне миграције, имигрантско предузетништво, родни аспект миграција, миграције и старење, миграције и информационо-комуникационе технологије, миграције и развојни диспаритети)
  • Интеграција имиграната и политике интеграције имиграната
  • Dnevne migracije radne snage

Biografija:

У досадашњем раду др Весна Лукић бавила се питањем спољних и унутрашњих миграција, њихових узрока и последица, дејства структурних и личних фактора у миграционом процесу, као и међусобним односом различитих облика мобилности становништва. Расветљавајући различите миграционе обрасце са аспекта социо-демографске структуре миграната, мреже насеља и просторних диспаритета у развоју разматра и старосни и родни аспект као релевантан оквир миграционих кретања. Посебну пажњу посветила је проучавању присилних миграција. Интеграција имиграната и имиграционе политике такође су у фокусу њеног истраживачког рада.

Iz delokruga ove problematike objavila je veliki broj naučnih radova u relevantnim međunarodnim i nacionalnim časopisima.


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Odbor za proučavanje stanovništva Odeljenja društvenih nauka SANU
  • European Association for Population Studies (EAPS)
  • Društvo demografa Srbije

https://www.researchgate.net/profile/Vesna_Lukic


Nazad na stranu Uprava