Jelena Predojevic-Despic


Naučna saradnica


e-mail: jpredojevic-despic@idn.org.rs


Bibliografija


Doktor demografskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2015 (teza: “Migracije visokoobrazovanih lica iz Srbije od 1991. godine u Kanadu i Sjedinjene Američke Države”)

Diplomirani albanolog, Filološki fakultet, Univerzitet u Beogradu, 1994.

Magistar demografskih nauka, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu, 2002 ( teza “Reprodukcija stanovništva u radovima autora sa Kosova i Metohije”)


Interesovanja i sadašnja istraživanja:

  • migracije stanovništva
    • socio-demografski aspekti migracija
    • migracije visokoobrazovanih
    • veza migracija i društvenog razvitka
    • preduzetnišvo imigranata, transnacionalnih migranata i dr.

Biografija:

Od 1997. godine zaposlena u Institutu društvenih nauka. Kao autor i koautor objavila je više od četrdeset radova i učestvovala na brojnim naučnim projektima i skupovima u zemlji i inostranstvu. Tokom istraživačkog rada, bavila se proučavanjem reprodukcije stanovništva, naročito na Kosovu i Metohiji, demografskim aspektima promene strukture porodica i domaćinstava u Srbiji. Najčešće obrađivane teme i sadašnja istraživanja vezana su za socio-demografske aspekte migracionih kretanja, vezu migracija i društvenog razvitka, a naročito preduzetništvo transnacionalnih migranata, kao i drugih migranskih grupa stanovništva. 


Članstvo u profesionalnim organizacijama:

  • Društvo demografa Srbije

https://www.researchgate.net/profile/Jelena_Predojevic-Despic


Izabrane publikacije:

-Transnational Entrepreneurs in the Western Balkans: A Comparative Study of Serbian and Albanian Migrants and Returnees, (co-author with Tanja Pavlov, Svetlana Milutinovic, Brikena Balli), in (eds. Nadler, R., Kovács, Z., Glorius, B., Lang, T.) Return Migration and Regional Development in Europe: Mobility Against the Stream, Palgrave Macmillan UK, 2016, pp. 111-127. 

-“Prostorni aspekti emigracije iz Srbije. Tri 'vruće' emigracione zone”, (koautor sa G. Penevom), Stanovništvo, 50 (2), 2012. str. 35-64.

-“Can Serbia Count on its Experts Abroad and Vice Versa: the Return Option or „Outsourcing”, in (eds. Polovina, N and Pavlov, T.) Mobility and Emigration of Professionals: Personal and Social Gains and Losses, Belgrade, Group 484; Institute for Educational Research, 2011. pp.210-222.

-“Migrantske mreže: nezaobilazna perspektiva u proučavanju savremenih međunarodnih migracija”, Sociološki pregled, 43, (2), 2009. str. 209-230.

-O fertilitetu stanovništva Kosova i Metohije, Beograd, Zadužbina Andrejević, 2003. str. 98.


Nazad na stranu Uprava