Jelena Zvezdanović Lobanova


Istraživačica saradnica


e-mail: 
jzvezdanovic@idn.org.rs


Doktor ekonomskih nauka, Ekonomsko-poslovna fakulteta, Univerzitet u Mariboru, 2017. god.

Master ekonomista, Ekonomski fakultet, Univezitet u Beogradu, 2010. god.

Diplomirani ekonomista, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu, 2008. god.


Interesovanja i sadašnja istraživanja:

  • Strane direktne investicije
  • Kvalitet institucionalnog uređenja
  • Zemlje u tranziciji

Biografija:

Predmet njenog naučnog interesovanja predstavljaju prekogranični merdžeri i akvizicije i institucionalno uređenje u zemljama u tranziciji. Tokom njenog školovanja, Jelena je dobila brojne međunarodne i domaće stipendije i nagrade. Proglašena je za najboljeg studenta prve, druge, treće i četvrte godine Ekonomskog fakulteta u Nišu. Nakon završetka osnovnih studija, Jelena je dobila priznanje najbolji diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta u Nišu (školske 2008/2009). Dobitnik je Srebrnog znaka povodom Dana Univerziteta u Nišu, kao najbolji diplomirani student za polje društveno humanističkih nauka.


Izabrane publikacije:

  • Lobanov, M., Zvezdanović-Lobanova, J. (2015). Double Taxation as a Factor of Cross-border Investment Activity. Economic Policy, 10(1), 92-111. 
  • Maček, A., Ovin, O., Zvezdanović Lobanova, J. (2015). FDI Blessing — How Is It Recognized by Local Communities? — A Comparative Study of Slovenia and Serbia, Perspectives on Business and Management, Prof. Vito Bobek (Ed.). 
  • Zvezdanović, J. (2013). Analyzing FDI economic effects and determinants in SEE economies– comparative approaches, Naše gospodarstvo, Letn. 59, br. 3/4, str. 67-75.

Nazad na stranu Centar za ekonomska istraživanja