Marinko Lolić


Naučni saradnik


e-mail: mlolic@idn.org.rs


doktorirao FPN, Beograd, 2012.

magistrirao FPN, Beograd, 1993.

diplomirao (filozofiju) FF Beograd, 1985.


Interesovanja:

  • moderna epoha (klasični nemački idealizam i posthegelovsko razdoblje)
  • praktična i savremena politička filozofija
  • filozofija obrazovanja
  • istorija srpske filozofije 

Biografija:

Istraživač Instituta za filozofiju i društvenu teoriju, Beograd (1992-2013); učestvovao je u istraživanju u naučnim projektima iz oblasti političke filozofije, teorije jezika, filozofije kulture i obrazovanja. Izlagao je na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima i održao više javnih predavanja. Rukovodio je radom naučnih tribina i uređivao nekoliko domaćih naučnih časopisa. Objavio je veći broj naučnih radova i priredio nekoliko filozofskih knjiga i nučnih zbornika; saradnik Instituta društvenih nauka od 2014. godine.


Nazad na stranu Uprava