Школовање страних студената у Србији

У оквиру циклуса истраживања новопридошлих колегиница и колега у ИДН-у, др Нена Васојевић, научна сарадница Центра за социолошка и антрополошка истраживања, одржала је 15. децембра 2022. године предавање у Великој сали Института друштвених наука на тему „Школовања иностраних студената стипендиста у Србији: Студија случаја ’Свет у Србији’ у 21. веку“.

Предавање је било посвећено заинтересованости иностраних студената да студирају у Србији, посебно након покретања пројекта „Свет у Србији“. Првенствено је указано на профил студената стипендиста у претходној деценији коришћењем средстава Републике Србије.

Током предавања истакнуто је да школовање иностраних студената отвара многобројна питања попут образовања светске класе, бољих економских изгледа, међународне политике и сл. Циљ предавања био је да укаже на значај привремених академских миграција за земљу донатора – примаоца и земљу порекла студента (стипендиста). На основу спроведеног истраживања у форми фокус група и појединачних интервјуа презентовани су добијени резултати у погледу профила иностраних студената који се школују у Србији, укључујући социодемографске податке, материјални статус, разлоге и мотиве школовања у Србији, као и ставове и процене иностраних студената колико се осећају прихваћено у земљи боравка.

Током дискусије наглашено је да Република Србија има вишедеценијско искуство у организовању наставе за иностране студенте. Међутим, упркос постојању дуге традиције, не постоје доступне базе података о броју страних студената који се школују у Србији, нити колики проценат студената се врати у земљу или остане у Србији. Констатовано је да је истоветна ситуација и у погледу домаћих студената који се школују у иностранству. С тим у вези, истакнут је значај повезивања науке и организација цивилног друштва у даљем унапређењу положаја иностраних студената.

Поделите садржај:

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Email

Јавни конкурс за попуњавање радног места – директор Института друштвених наука

Датум објаве:

Рок за пријављивање:

30. 11. 2022.

Назив истраживања иде овде

Кратак опис истраживања иде овде у максимално две или три реченице

Рок за пријављивање:

Унесите појам претраге
Skip to content