Невена Новаковић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Истраживач-приправник

Публикације

Поља истраживања

Социологија културе, социологија попкултуре, социологија политике, социјална историја, социологија уметности

Садашња истраживања

Индивидуални и друштвени значај религије у савременој Србији 2023–2024

Биографија: 

Година стицања највишег степена стручне спреме 2022.

Невена Новаковић је рођена 1997. године у Београду. Основне студије социологије је завршила 2020. године на Филозофском факултету, где је 2022. успешно одбранила мастер тезу под називом „Визуелни симболи политичких порука: Идеолошка критика друштвене стварности у филму Душана Макавејева WR: Мистерије организма“ на одељењу за етнологију и антропологију. Докторске академске студије уписала је 2022. године на Одељењу за социологију истог факултета с намером да се у даљем раду посвети истраживању веза културе и политике, радећи на докторској дисертацији из уже области социологије уметности.

Стипендије, грантови 

Стипендиста Министарства просвете током основних и мастер студија.

Унесите појам претраге
Skip to content