Мирјана Докмановић

Година стицања највишег степена стручне спреме

Докторирала 2007, Центар за родне студије, АЦИМСИ у Новом Саду
Магистрирала 1996, Правни факултет у Београду
Дипломирала 1981, Правни факултет у Новом Саду

Интересовања:

  • Међународно јавно право
  • Међународно право људских права
  • Женска права и родна равноправност

Након магистрирања на Правном факултету у Београду, учествовала је на бројним стручним конференцијама и скуповима по позиву у земљи и иностранству, између осталих на МА програму Women and Public Policy Program, J.F. Kennedy School of Government, Harvard University, САД (1998, 1999, 2001), UN Commisssion on the Status of Women , ECOSOC, UN конференција о последицама светске финансијске кризе, о сузбијању нелегалне трговине оружјем и у раду европских и светских социјалних форума алтерглобалистичког покрета.

Као међународна експерткиња била је ангажована на пословима у вези са питањима људских права, женских права, родне равноправности, родне анализе јавних политика и унапређења антидискриминационих политика од међународних и европских организација (UNDP, UNIFEM, UNPFA, SEESAC и др.). У IPA 2011 пројекту „Спровођење антидискриминационих политика” (2012–2014) била је ангажована као главна антидискриминациона експерткиња.

За владина тела радила је на изради Стратегије за родну равноправност 2016–2020, као и на студијама и анализама јавних политика. За Делегацију ЕУ у Србији 2016. године израдила је студију Родна анализа Србије. Координирала бројне европске, националне и локалне пројекте у области унапређења родне равноправности и сузбијања родно заснованог насиља. Од 2011. до 2016. године учествовала у научно-истраживачком пројекту „Развој методологије евидентирања криминалитета као основа креирања ефикасних мера за његово сузбијање и превенцију” финансираном од Министарства просвете и науке РС.

Учествовала је на бројним међународним и националним конференција из области људских права, родне равноправности и утицаја глобализације на стање људских права. На

Факултету за европске правно-политичке студије Универзитета ЕДУКОНС у Новом Саду била је запослена у звању доцента од 2008. до 2013. године, а у звању ванредног професора од 2013. до новембра 2016. године. Чланица је Савета и Редакционог одбора часописа Темида.

Одабране публикације:

  • „Евидентирање података о злочинима из мржње: препоруке међународних тела и њихов значај за Србију“, Темида 18, 2 (2015): 59–78.
  • „Род и право”, у: Милојевић, И. и Марков, С. (ур.), Увод у родне теорије, Нови Сад, Центар за родне студије, Универзитет у Новом Саду, 2011.
  • Firearms Possession and Domestic Violence in the Western Balkans: A Comparative Study of Legislation and Implementation Mechanisms, SEESAC/UNDP, Београд, 2007.
  • New World Order: Утицај глобализације на економска и социјална права жена, Женски центар за демократију и људска права, Суботица, 2002.
  • Policy Responses to the Global Financial and Economic Crisis in the CEE/SEE Region. Београд: Чигоја штампа и Институт друштвених наука.
  • Утицај неолиберализма на економска и социјална права. Београд: Чигоја штампа и Институт друштвених наука.
Унесите појам претраге
Skip to content